Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 09.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan slučaj pojave obolјenja od virusa korona. Pod zdravstvenim nadzorom je 90 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1007 lica. U formiranim karantinima trenutno  je smješteno 87 lica .
  2. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije
  3. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naređenja, zaduženja i preporuke:

1.Obavezuju se zdravstvene ustanove – apoteke na području grada Prijedora da se  od 10.04.2020. godine pridržavaju zaklјučka Republičkog štaba za vanredne situacije koji je donesen  01.04.2020. godine, a koji glasi: “U cilјu sprovođenja vanrednih mjera reagovanja na pojavu virusa korona u Republici Srpskoj ograničava se rad zdravstvenih ustanova – apoteka, osim apoteka koje organizuju dežurstvo ili pripravnost u trajanju od:

            a) radnim danom od 7 – 18 časova

            b) vikendom od 7 – 15 časova

– Ovaj zaklјučak se primjenjuje do 13.04.2020. godine.

2.Strogo se zabranjuje palјenje korova, i drugog polјoprivrednog otpada kao i izazivanje bilo kojeg oblika vatre  na otvorenom bez prethodnog obavještavanja i saglasnosti Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor.

3. Naređuje se inspekcijskim i kontrolnim organima na području grada Prijedora da intenziviraju kontrolu palјenja korova i izazivanja bilo kojeg oblika vatre na otvorenom i da, u slučaju nepoštivanja zabrane, strogo primjenjuju  propisane kaznene odredbe Zakona o zaštiti od požara (Službeni glasnik Republike Srpske br. 94/19)

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije.

DOSTAVLjENO.

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-24/20

Datum: 09.04.2020. godine

KOMANDANT Milenko Đaković

 

PrethodniSPORT U VRIJEME KORONE (video)
SlijedećiDodik: Ako budemo morali uvešćemo policijski čas od 24 sata