Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 16.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan je registrovan još jedan slučaj  sa pozitivnim testom na korona virus, tako da su trenutno 4 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Pod zdravstvenim nadzorom su 104 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 1129 lica. U formiranim karantinima trenutno je smješteno 21 lice.

2. Dana 15.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je Zaključak o zabrani kretanja u dane Vaskrsa kojim se zabranjuje kretanje od petka 17.04.2020. godine u 15,00 časova do subote 18.04.2020. godine u 05,00 časova i od subote 18.04.2020. godine u 15,00 časova do ponedjeljka 20.04.2020. godine u 05,00 časova.

3. Dana 15.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o dozvoli kretanja licima sa navršenih 65 i više godina života kojim se ovim osobama dozvoljava kretanje u četvrtak 16.04.2020. godine u vremenu od 7.00 do 10.00 časova, umjesto u petak 17.04.2020. godine.

4. Dana 15.04.2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaključak o odgađanju ekskurzija i škola u prirodi  za osnovne i srednje škole, planirane u aprilu, maju i junu 2020. godine, zbog pojave bolesti izazvane novim virusom korona.

5. Odjeljenje za privredu i poljoprivredu GU Prijedor je pripremilo pregled preduzetnika na području grada Prijedora kojima je bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u martu 2020. godine od strane Republičkog ili Gradskog štaba za vanredne situacije.

6. Dana 15.04.2020. godine od strane Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Gradskom štabu za vanredne situacije je upućen zahtjev za dostavu spiska pravnih lica i preduzetnika sa područja grada Prijedora kojima je odlukom Republičkog ili Gradskog štaba za vanredne situacije bilo zabranjeno obavljanje djelatnosti u martu 2020. godine. Ove podatke Ministrastvu je potrebno dostaviti najkasnije do 21. aprila 2020. godine.

7. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije, kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

8. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naređenja, zaduženja i preporuke:

1. Obavezuju se svi subjekti, pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaključaka Republičkog štaba za vanredne situacije donesenih 15.04.2020. godine, a koji se odnose na zabranu kretanje u dane Vaskrsa, kao i Zaključka  o odgađanju ekskurzija i škola u prirodi za osnovne i srednje škole na području grada Prijedora.

2. Obavezuje se Odjeljenje za privredu i poljoprivredu da pripremljene spiskove preduzetnika  na području grada Prijedora kojima je odlukama Republičkog ili Gradskog štaba za vanredne situacije zabranjeno obavaljanje djelatnosti, blagovremeno dostave Ministarstvu privrede i preduzetništva Republike Srpske.

3. Obavezuje se Odjeljenje za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Prijedor da u saradnji sa  Odjeljenjem za prostorno uređenje i Odjeljenjem za stambeno komunalne poslove Gradske uprave Prijedor sačini spisak pravnih lica i  preduzetnika iz područja nadležnosti Ministrstva za prostorno uređenje i ekologiju, kojima je bilo zabranjeno obavljanje  djelatnosti u martu 2020. godine. Ove podatke dostaviti Ministrastvu za prostorno uređenje, građevinarstvo i  ekologiju  najkasnije do 21. aprila 2020. godine.

4. Tokom sljedećeg vikenda izvršiti periodičnu-sedmičnu dezinfekciju javnih površina, javnih objekata i sredstava javnog prevoza na području grada Prijedora. U narednom periodu prilikom izvršenja periodične dezinfekcije javnih objekata obuhvatiti i vjerske objekte na području grada Prijedora

5. Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za stambeno-komunalne poslove, saobraćaj  i zaštitu životne sredine.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLJENO.

–           Organima i službama Gradske uprave Prijedor

–           Javnim ustanovama

–           Institucijama

–           a/a

Broj: 02-sl-29/20

Datum: 16.04.2020. godine                                                               

  KOMANDANT    Milenko Đaković

 

PrethodniTrivić: Školska godina u Srpskoj završava sredinom juna
SlijedećiProslavimo Vaskrs u svojim domovima (video)