ZAKLJUČCI GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 4.5.2020. godine, Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi sljedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

1.     Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan novi slučaj sa pozitivnim testom na virus korona, tako da je trenutno 12 lica sa pozitivinim testom na ovaj virus, a do sada se pet lica oporavilo od oboljenja uzrokovanog virusom korona. Pod zdravstvenim nadzorom je 119 lica, od čega je u kućnoj izolaciji 80 lica, a u formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno je smješteno 39 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1.290 lica. U bolnici „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je pet lica sa utvrđenim oboljenjem od novog virusa korona i sva lica su iz opštine Oštra Luka.

2.     Dana 30.4.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio zaključak o stavljanju van snage Zaključka o ograničenju kupovine pojedinih proizvoda koji je donesen dana 22.3.2020.godine.

3.     Dana 30.4.2020. godine od strane Saveza opština i gradova Republike Srpske dostavljen je dopis kojim se traži od opština i gradova u Republici Srpskoj da dostave ovom Savezu podatke o gubicima javnih preuzeća i ustanova u opštinama  i gradovima koji su nastali kao posljedica vanredne situacije.

4.     Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe, zaduženja i preporuke:

1. Apel građanima da se u potpunosti pridržavaju propisane obaveze nošenja zaštitne maske i rukavica. Kako je od strane kontrolnih i inspekcijskih organa uočeno da se ova obaveza slabije poštuje u prigradskim i seoskim područjima, od strane ovih organa će se u narednom periodu u svim slučajevima ne poštivanja ove obaveze primjenjivati kaznene odredbe propisane Uredbom sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti.

2. Obavezuju se Odjeljenje za privredu i poljoprivredu Gradske uprave Prijedor i javna preduzeća na području grada Prijedora da  Savezu opština i gradova Republike Srpske dostave podatke o gubicima nastalim usljed vanredne situacije. Rok za dostavljanje ovih podataka je 15.5. 2020. godine.

3. U naredna dva dana izvršiti periodičnu – sedmičnu dezinfakciju javnih površina, javnih objekata i sredstava javnog prevoza na području grada Prijedora.

Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko-stambene poslove Gradske uprave Prijedor. Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

                                                                                                                                          Komandant, Milenko Đaković

You must be logged in to post a comment Login

Zabranjeno je preuzimanje sadržaja bez pismene dozvole!