ZAKLJUČCI GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 04.06.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

 

ZAKLjUČKE

 

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

 1. Na području grada Prijedora do sada je ukupno registrovano 57 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona. Trenutno je 19 lica sa pozitivnim testom na virus korona. Do sada se 26 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 12 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 25 lica. Zdravstveni nadzor je prestao za 1910 lica.

U Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja smješteno je 12 lica  sa utvrđenim obolјenjem od novog virusa korona od kojih su 9 lica iz Prijedora,  i po jedno lice iz Novog Grada, Kozarske Dubice i Kostajnice.

 1. Dana 02.06.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaklјučak br. 41-1/20 kojim se mijenja Zaklјučak br. 35-6 od 14.05.2020. godine tako da se ukida obaveza korištenja zaštitne maske na otvorenom prostoru.
 2. Dana 02.06.2020. godine Republički štab za vanredne situacije je donio Zaklјučak br. 41-4/20 o prestanku primjene Zaklјučka o prestanku obustave javnog prevoza lica br. 32-3/20 od 08.05.2020. godine.
 3. Na području grada Prijedora se preduzimaju mjere preventivne deratizacije u skladu sa obavezama koje su utvrđene Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti (Sl. glasnik Republike Srpske br. 90/17)
 4. Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne Gradskog štaba za vanredne situacije.
 5. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

 

Naredbe, zaduženja i preporuke

 1. Obavezuju se kontrolni i nadzorni organi na području grada Prijedora da pri sprovođenju mjera kontrole svoje postupke i mjere usklade sa donesenim zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije uz obavezu građana da se  na otvorenom prostoru pridržavaju mjera fizičkog rastojanja od dva metra, a bez obaveze korištenja zaštitne maske.
 2. Obavezuju se prevoznici koji obavlјaju prevoz lica na području grada Prijedora da svoj rad organizuju u skladu sa Uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ i mogućnošću redukovanja broja polazaka na autobuskim linijama u skladu sa potrebama.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

 

DOSTAVLjENO:

 • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
 • Javnim ustanovama
 • Institucijama
 • a/a

 

Broj: 02-sl-58/20

Datum: 04.06.2020. godine

 

  KOMANDANT

  Milenko Đaković

You must be logged in to post a comment Login

Zabranjeno je preuzimanje sadržaja bez pismene dozvole!