Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 04.08.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

            ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

 1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 16 lica sa pozitivnim testom na  novi virus korona . Do sada   se 128 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 15 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji  je 40 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 2.279 lica.  U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 9  lica od kojih je 7 lica  iz Prijedora, a dva lica  su iz Kozarske Dubice.
 2. Dana 03.08.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.50-1/20 kojim se  do 17. 08. 2020.godine zabranjuju sva javna okuplјanja u grupama većim od 50 lica. Ovim zaklјučkom se do 17.08. 2020.godine ograničava radno vrijeme ugostitelјskim objektima za ishranu i piće od 06,00 do 23.00 časova. Do 17.08 2020.godine dozvolјavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isklјučivo bez prisustva publike uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.
 3. Dana 03.07.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.50-11/20 kojim se stavlјa van snage Zaklјučak o finansiranju troškova komercijalnih testova na korona virus za studente i učenike državlјane Republike Srpske  koji studiraju i školuju se u inostranstvu br.33-5/ 20 od 11.05.2020.godine.
 4. Dana 03.07.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.50-4/20 o donaciji direktnih antigenskih testova za dokazivanje „ SARS-CoV-2“ javnim bolničkim ustanovama  kojim se JZU Bolnici „Dr Mladen Stojnović“ Prijedor dodjelјuje 28 pakovanja, odnosno 700 testova.
 5. Fudbalski klub „Rudar- Prijedor“ Prijedor dana 03.08.2020.godine uputio je zahtjev Gradskom štabu za vanredne situacije sa zahtjevom za odobravaanje Plana podjele stadiona na definisane zone sa mapom gradskog stadona urađenog za potrebe odigravanje utakmice Premijer omladinske lige BiH i omladinskog Kupa Bih bez prisutstva publike za takmičarsku  2020/ 21 . sezonu.
 6. Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane  Gradskog štaba za vanredne situacije
 7. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe , zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera utvrđenih zaklјučcima   Republičkog štaba za vanredne situacije  uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske „ za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

2.Obavezuju se subjekti koji vrše javna ovlaštenja na području grada Prijedora da svoj rad organizuju  tako da ograniče broj lica koja istovremeno borave u prostorijama organa, održavaju rastojanje između građana u zatvorenom prostoru  od najmanje dva metra , uz preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene.

3.Gradski štab za vanredne situacije  apeluje na stanovnike grada Prijedor da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korna a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4.Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da intenzivno vrše kontrolu poštivanja mjera zaštite i mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona koje su donesene od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredene situacije.

5.Odobrava se „Plan podjele stadiona na definisane zone sa mapom Gradskog stadiona“ koji je urađen od strane FK“Rudar –Prijedor“ Prijedor u skladu sa Planom mjera i procedura „COVID -19“ za odigravanje utakmica premijer omladinske lige i završnice omladinskog Kup-a BiH bez prisustva publike – takmičarska 2020/21.sezona, donesenog od strane Nogometnog/Fudbalskiog saveza Bosne i Hercegovine.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

 • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
 • Javnim ustanovama
 • Institucijama
 • a/a

Broj: 02-sl-73/20

Datum: 04.08.2020. godine                                                                                                     

KOMANDANT

Milenko Đaković