GRADSKI ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

Na osnovu člana 39. stav 3. i  člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik RS“,  broj: 121/12 )  i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora („Službeni glasnik grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 19.03.2020. u 12,00 časova Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora donosi sledeće:

                                                            ZAKLJUČKE

 1. Na području grada Prijedora nema obolјelih od novog korona virusa. Pod zdravstvenim nadzorom je 465 osoba, a za 14 osoba je prestao zdravstveni nadzor.
 2. Mjere zabrane i ograničenja rada kao i režim rada i funkcionisanja institucija na području grada Prijedora će se u potpunosti sprovoditi u skladu sa zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije, donesene dana 18.03.2020. godine.
 3. U cilјu provođenja mjera utvrđenih zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije, radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa donose se slјedeće mjere:

a) Zabranjuje se rad slјedećim objektima:

 • ugostitelјskim objektima svih kategorija,
 • trgovinama, osim subjekata pobrojanih u podtački d), stav 1, 2, 3, 4. i 5. ovog zaklјučka,
 • salonima za posebne prilike (svadbenim salonima),
 • uslužnim djelatnostima/zanatstva u kojima se ostvaruje neposredan bliski kontakt sa klijentima, osim taksi službe,
 • fitnes centrima (fitnes, bodi-bilding klubovima i sličnim oblicima organizovanja),
 • bazenima, „wellness“ i spa-centrima, zasebno i u sklopu hotelskog smještaja,
 • dječijim igraonicama,
 • pijacama,
 • privatnim stomatološkim ambulantama
 • priređivačima igara na sreću,

b) Zabranjuje se rad sportskih organizacija i škola sporta, te treninga i organizovanja takmičenja za sportiste svih kategorija.

v) Zabranjuju se sve sportske aktivnosti i događaji u svim javnim i privatnim sportskim objektima i terenima, gradskom stadionu i sportskim dvoranama Grada Prijedora.

g) Zabranjuje se organizovanje svih skupova privatnog karaktera na kojima se okuplјa veći broj lјudi na teritoriji grada Prijedora.

d) Ograničava se rad:

 • trgovačkim centrima od 7:00 do 18:00 časova radnim danom i subotom, a nedelјom od 07:00 do 13:00 časova, gdje mogu da rade samo trgovine koje se bave prodajom prehrambenih proizvoda, apoteke i polјoprivredne apoteke, ako se nalaze u trgovačkom centru,
 • trgovinama prehrambenom robom i trgovinama stočnom hranom od 7:00 do 18:00 časova radnim danom i subotom, a nedelјom od 07:00 do 13:00 časova,
 • trgovinskim objektima vrste dragstor od 7:00 do 22:00 časa,
 • trgovinama na veliko,
 • subjektima koji obavlјaju djelatnost proizvodnje hlјeba, peciva, kolača, tjestenine i sličnih proizvoda od brašna (isklјučivo u pogledu prodaje vlastitih proizvoda) od 7:00 do 22:00 časa,
 • javnim kuhinjama (dozvolјeno je samo izdavanje obroka putem šaltera, bez usluživanja/posluživanja u objektima),
 • apotekama i polјoprivrednim apotekama,
 • hotelima, motelima i hostelima,
 • benzinskim pumpama i plinskim pumpnim stanicama.

đ) Rad subjekata iz podtačke d) ovog zaklјučka organizovati na slјedeći način:

 • hoteli, moteli i hosteli na području grada Prijedora mogu pružati usluge smještaja u svom prostoru za svoje goste, a usluge hrane i pića samo za prijavlјene goste za smještaj u hotelu, motelu i hostelu,
 • benzinske pumpe, bez ograničenja kada je u pitanju prodaja goriva i drugih naftnih derivata i plina, sa ograničenjem za dio benzinske pumpe i plinske pumne stanice u kojem je smješten prodajni objekat od 7:00 do 18:00 časova i zabranom pružanja ugostitelјskih usluga,
 • apoteke i polјoprivredne apoteke – bez promjene radnog vremena,
 • dostava životnih namirnica je dozvolјena od 7:00 do 18:00 časova za one subjekte koji su registrovani za obavlјanje te djelatnosti uz maksimalne mjere higijene i sigurnosti koje će kontrolisati kontrolni organi.

e) Tokom rada navedenih subjekata iz podtačke d) ovog zaklјučka, obavezno je preduzimanje slјedećih mjera:

 • ograničiti broj lјudi koji istovremeno može biti prisutan u zatvorenom prodajnom prostoru, tako da se na ulazu reguliše broj osoba koje istovremeno mogu ulaziti, i to:
  • maksimalno 20 osoba u trgovačkim centrima,
  • maksimalno 2 osobe u ostalim prodajnim objektima,
 • ispred blagajni označiti i organizovati razmak između kupaca od najmanje jednog metra,
 • u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekta i mjere dezinfekcije i povišene higijene,
 • u zatvorenom prodajnom prostoru omogućiti brz protok kupaca, brz izlazak iz objekata i mjere dezinfekcije i pojačane higijene.

ž) Naređuje se vlasnicima ugostitelјskih objekata, pekara i sličnih subjekata uklanjanje garnitura za sjedenje za pružanje ugostitelјskih usluga (bašti).

z) Zabranjuje se duže zadržavanje, sjedenje u i oko ugostitelјskih, trgovinskih objekata i objekata koji se bave prodajom pekarskih i sličnih proizvoda.

i) Obavezuju se trgovački centri da obezbijede prodaju isklјučivo prehrambenih proizvoda, proizvoda za ličnu higijenu i higijenu prostora, kako bi se obezbijedio što brži protok kupaca.

 • Sve mjere koje su donesene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije a odnose se na zabranu i ograničavanje rada poslovnih subjekata važe do 30.03.2020.godine.
 • Nastaviti sa aktivnostima dezinfekcije javnih površina i javnih ustanova i prevoznih sredstava na području grada Prijedora a preduzeti mjere za nabavku dezinfekcionih sredstava za naredna tri mjeseca.
 • Obavezuju se a.d. „Komunalne usluge“, a.d. „Vodovod“ Prijedor, A.d. „Toplana“ Prijedor da angažuje jedan broj lјudstva radi sprovođenja dezinfekcije javnih objekata.
 • Preporučuje se JU „Dom zdravlјa“ Prijedor da uspostavi režim rada odnosno angažovanja zaposlenih radnika koji omogućuju dugoročno kvalitetno funkcionisanje ovih ustanova u uslovima pojačanih mjera i aktivnosti na sprečavanju pojave i širenja novog korona virusa.
 • Obavezuje se GO Crvenog krsta i Centar za socijalni rad Prijedor da u saradnji sa poslovnim subjektima na bazi dobrovolјnosti i neprofitnog rada organizuju dostavu namirnica i osnovnih potrepština licima starijim od 65 godina i licima u stanju socijalne pomoći.
 • Uočene su pojave nepoštivanja mjera propisanih za lica u  izolaciji te Gradski štab za vanredne situacije nalaže Inspekciji i Komunalnoj policiji da strogo primjenjuju propisane kaznene odredbe u svim slučajevima  nepoštivanja mjera predviđenih rješenjem o stavlјanju lica u izolaciju, radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa.
 • Obavezuje se Odsjek za mjesne zajednice da se u saradnji sa Komunalnom policijom uklјuče u aktivnosti praćenja i nadzora lica koja su stavlјana pod nadzor radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa.

Broj:02-sl-3/20

Datum:19.03.2020.godine

KOMANDANT: Milenko Đaković

                                                                                                                       

PrethodniU BOLNICI STROGA KONTROLA UPUTNICA (video)
SlijedećiJEDNO LICE U PRIJEDORU POZITIVNO NA VIRUS; u RS još 16 osoba