Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 18.08.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slјedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 13 lica sa pozitivnim testom na  novi virus korona . Do sada   se 146 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 15 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji  je 17 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 2349 lica.  U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 9  lica od kojih je 7 lica  iz Kozarske Dubice,  a dva lica  su iz Prijedora.
  2. Dana 17.08.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.52-1/20 kojim se  do 31. 08. 2020.godine zabranjuju sva javna okuplјanja u grupama većim od 50 lica. Ovim zaklјučkom se do 31.08.2020.godine ograničava radno vrijeme ugostitelјskim objektima za ishranu i piće od 06,00 do 24,00 časova. Do 31.08. 2020.godine dozvolјavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isklјučivo bez prisustva publike uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.
  3. Vlada Republike Srpske je na sjednici održanoj  dana 17.08.2020.godine utvrdila obavezu da se od 01.septembra 2020.godine organizuje nastava u osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj  u skladu sa Planom organizovanja rada osnovnih i srednjih škola  u školskoj 2020/21 godini za vrijeme pandenije virusa korona (SARS- CoV2),uz poštivanje epidemioloških mjera donesenih od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.
  4. Dana 17.08.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.52-4/20 kojim se zadužuje Republička uprava civilne zaštite Republike Srpske da za potrebe osnovnih i srednjih škola i đačkih domova, izvrši nabavku sredstava za dezinfekciju,  te da u saradnji sa Ministarstvom prosvjete i kulture izvrši dezinfekciju  unutrašnjih i spolјašnih prostorija osnovnih i srednjih škola i đačkih domova u Republici Srpskoj.
  5. Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane  Gradskog štaba za vanredne situacije
  6. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe , zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera utvrđenih zaklјučkom   Republičkog štaba za vanredne situacije br. 52-1/20 od 17.08.2020.godine   uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

2. Obavezuju se direktori osnovnih i srednjih škola na području Grada Prijedora da organizuju nastavu u skladu sa Planom organizovanja rada osnovnih i srednjih škola  u školskoj 2020/21. godini za vrijeme trajanja padnemije virusa korona (SARS- CoV2),  uz preporuke Vlade Republike Srpske date na sjednici Vlade Republike Srpske koja je održana dana 17.08.2020.godine i uz poštivanje epidemioloških mjera donesenih od strane Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske.

3. Gradski štab za vanredne situacije  apeluje na stanovnike grada Prijedor da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4. Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da intenzivno vrše kontrolu poštivanja mjera zaštite i mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona koje su donesene od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredene situacije.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-75/20

Datum: 18.08.2020. godine                                                                                        KOMANDANT

Milenko Đaković