Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 01.09.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

           ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 27 lica sa pozitivnim testom na  novi virus korona . Do sada   se 162 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 16 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji  je 24 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 2398 lica.

U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 12 lica od kojih je 8 lica  iz Prijedora i 4  lica  su iz Oštre Luke.

  • Dana 31.08.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.53-1/20 kojim se  do 14. 09. 2020.godine zabranjuju sva javna okuplјanja u grupama većim od 50 lica. Ovim zaklјučkom se do 14.09. 2020.godine ograničava radno vrijeme ugostitelјskim objektima za ishranu i piće od 06,00 do 24.00 časova. Do 14.09. 2020.godine dozvolјavaju se takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista isklјučivo bez prisustva publike uz poštivanje svih epidemioloških mjera koje je propisao Institut za javno zdravstvo Republike Srpske.
  • Dana 31.08.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.53-4/20 kojim se nalaže domovima zdravlјa u Republici Srpskoj da sve svoje kapacitete uklјuče u prevenciju širenja novog virusa korona, zbrinjavanje i rješavanje pacijenata obolјelih od COVID-19, te da sa svojih 100% kapaciteta organizuju pružanje specijalističkih zdravstvenih usluga od 01.09.2020. godine uz poštivanje mjera i smjernica datih od strane Ministarstva zdravlјa i socijalne zaštite  Republike Srpske i JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske. 
  • Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane  Gradskog štaba za vanredne situacije
  • Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe , zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera utvrđenih zaklјučkom   Republičkog štaba za vanredne situacije br. 53-1/20 od 31.08.2020.godine situacije  uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“  za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

2.Obavezuje se JZU Dom zdravlјa Prijedor da svoj rad u potpunosti usklade sa obavezama koje su utvrđene zaklјučkom Republičkog štaba za vanredne situacije o obaveznom sprovođenju mjera  za reagovanje na pojavu bolesti (COVID -19) izazvane novim virusom „SARS-CoV-2“ u Republici Srpskoj.

3.Gradski štab za vanredne situacije  apeluje na stanovnike grada Prijedor da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4.Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da intenzivno vrše kontrolu poštivanja mjera zaštite i mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona koje su donesene od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredene situacije sa posebnim naglaskom na primjenu mjera i preporuka JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske koje se odnose na osnovne i srednje škole i predškolske ustanove.

5.Gradski štab za vanredne situacije upućuje zahtjev Ministarstvu zdravlјa i socijalne zaštite za iznalaženje mogućnosti za proširenje kapaciteta Bolnice „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenja  i na taj način u slučaju pogoršanja epidemiološke situacije  i povećanja broja obolјelih lica od novog virusa korona omogući  smještaj i liječenje obolјelih.

6.Obavezuje se Tim za dezinfekciju Gradske uprave Prijedor da vrši periodičnu dezinfekciju prostora u zoni osnovnih i srednjih škola, kao i predškolskih ustanova na području grada Prijedora

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-77/20

Datum: 01.09.2020. godine    

                                                                                    KOMANDANT

Milenko Đaković