Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 29.09.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

         ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 12 lica sa pozitivnim testom na  novi virus korona . Do sada se 206 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 19 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji  je 43 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 2525 lica.  U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 5 lica od kojih su 4 lica  iz Prijedora i  jedno lice iz  Novog Grada.
  2. Dana 29.09.2020.godine  Sportsko društvo za uzgoj i zaštitu sitnih životinja „Golub“ Prijedor je uputilo Gradskom štabu za vanredne situacije  zahtjev  za održavanje berze sitnih ukrasnih životinja  čije održavanje je planirano  11.10.2020.godine  od 07 do 12.00 časova  na lokaciji Stari grad, zelena površina  pokraj Bereka uz lovački dom.
  3. Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane  Gradskog štaba za vanredne situacije.
  4. Gradski štab za vanredne situacije  će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe , zaduženja i preporuke

1.  Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave  vrše nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaklјučkom Republičkog štaba za vanredne situacije br.56-1/20 od 21.09.2020.godine.

2.  Gradski štab za vanredne situacije  apeluje na stanovnike grada Prijedor da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, a prije svega da održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

3.Odobrava se Sportskom društvu za uzgoj i zaštitu sitnih životinja „Golub“ Prijedor održavanje berze sitnih i ukrasnih životinja koja je planirana dana 11.10.2020.godine  na lokaciji Stari grad, zelena površina  pokraj Bereka uz lovački dom. Obavezuje se organizator ove manifestacije da preduzme sve propisane epidemiološke mjere a prije svega da obezbijedi uslove za održavanje fizičke distance od 2 m i obavezno nošenje zaštitne maske za izlagače  i posjetioce ove manifestacije.

 Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-81/20

Datum: 29.09.2020. godine                                                        KOMANDANT

                                                                                                                                Milenko Đaković