Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 26.03.2020. godine, Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLJUČKE

Gradski štab za vanredne situcije konstatuje:

 1. Na području grada Prijedora, u odnosu na prethodni dan, nema novoregistrovanih slučajeva inficiranih virusom korona.Pod zdravstvenim nadzorom je 938 osoba, a zdravstveni nadzor je prestao za 61 osobu
 2. Na području grada Prijedora nema većih poremećaja u snabdijevanju trgovinskih lanaca.
 3. Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju.
 4. Od strane GOCK Prijedor upućen je zahtjev Vladi RS za pomoć javnim kuhinjama u Prijedoru.
 5. Dana 15.03.2020. godine, komandant Gradskog štaba za vanredne situacije održao je sjednicu sa nosiocima privrednih aktivnosti radi pomoći privrednika u hitnim aktivnostima sprečavanja pojave i širenja virusa korone na području grada Prijedora.
 6. Štab će i dalje aktivno pratiti razvoj situacije i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaključke i usmjeravati rad nadležnih službi
  Naredbe i preporuke:
 7. Sportska dvorana „ Mladost“ Prijedor stavlja se u funkciju karantina za smještaj lica koja su stavljena u izolaciju i pod zdravstveni nadzor na području grada Prijedora.
 8. Zadužuje se JU Opšta bolnica „Dr Mladen Stojanović“ iz Prijedora da izvrši nabavku respiratora koji su trenutno dostupni na tržištu, te da pripremi prijedlog nabavke ostalih sredstava i opreme, koji će predložiti Gradskom štabu za vanredne situacije.
 9. Obavezuje se Odjeljenje za finansije GU Prijedor da u saradnji sa Ministarstvom finansija Republike Srpske predloži način formiranja posebnog računa za uplatu sredstava za pomoć, radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa na području grada Prijedora.
 10. Donijeti Odluku kojom se definiše da JU Dječiji vrtić „Radost“ vrši naplatu usluge smještaja i čuvanja djece za mart mjesec 2020.godine u iznosu od 50% ukupnih troškova.
  Nosilac aktivnosti: Odjeljenje za društvene djelatnosti Grada Prijedora.

Za realizaciju ovih zaključaka zadužuju se Gradska uprava Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije.


Datum: 26.03.2020. godine


KOMANDANT Milenko Đaković

PrethodniPrivrednicima se odgađa plaćanje poreza i RATA KREDITA
Slijedeći“Kraš” objavio ponudu za preuzimanje “Mire”