Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 22.12.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 120 lica sa pozitivnim testom na  novi virus korona . Do sada se 712 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 56 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji  je 300 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 4637 lica.

U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 77 lica od kojih su 43 lica  iz Prijedora ,  15 iz Novog Grada, 13 lica iz  Kozarske Dubice, 4 lica iz Oštre Luke,  i po jedno lice iz Kostajnice i Beograda.

  • Dana 21.12.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.65-1/20 kojim se do 15.01.2021.godine zabranjuju sva javna okuplјanja u grupama većim od 50 lica, muzika uživo u ugostitelјskim objektima za smještaj, ishranu i piće i ograničavaju privatna okuplјanja u grupama većim od 10 lica ( svadbe, krštenja, rođendani i sl.) . Ovim zaklјučkom je utvrđena i obaveza nošenja zaštitne maske na otvorenom i u zatvorenom prostoru, kao i obaveza pridržavanja zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra.

Ovim zaklјučkom se do 15.01.2021.godine ograničava radno vrijeme u periodu od 06:00 do 22.00 časa  svim vrstama ugostitelјskih objekata za ishranu i piće. U ovom periodu u  vremenu od 22.00 do 06:00  časova  zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim privrednim subjektima, a dragstori mogu raditi isklјučivo putem šalterske prodaje.

  • Dana 21.12.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučke br.65-2/20 o raspodjeli  kontejnera javnim zdravstvenim ustanovama i Zaklјučak br. 25 -3/20 o donaciji lične zaštitne opreme javnim zdravstvenim ustanovama. Ovim zaklјučcima se   Domu zdravlјa Prijedor dodjelјuje jedan kontejner za zbrinjavanje lica zaraženih virusom „SARS – CoV-2“ a takođe se  JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor i JZU Dom zdravlјa Prijedor dodjelјuju toplomjeri,   zaštitne maske, kape , zaštitni ogrtači, zaštitne rukavice i  zaštitna odijela.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1.Obavezuju se svi subjekti i sva  pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaklјučka Republičkog štaba za vanredne situacije  br. 65 -1/20  donesenog 21.12.2020. godine.

2.Obavezuju se građani na području grada Prijedora da se u zatvorenom prostoru pored nošenja zaštitne maske, održavanja fizičkog rastojanja od dva metra , pridržavaju uputastva JZU „ Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“ za boravak u zatvorenom prostoru, u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlјa.

3.Obavezuju se subjekti koji obavlјaju registrovanu djelatnost da uslove za obavlјanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „ Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja   COVID -19  bolesti na radnom mjestu.

4.  Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave,  kontinuirano    vrše  kontrole i  nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

5. Gradski štab za vanredne situacije  apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okuplјaju ( do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

6.Gradski štab za vanredne situacije  će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

 Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-94/20

Datum: 22.12.2020. godine 

                                                                                 KOMANDANT

Milenko Đaković