Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 08.12.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slјedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 126 lica sa pozitivnim testom na  novi virus korona. Do sada se 595 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 55 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji  je 395 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 4.100 lica. U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica obolјelih zbog infekcije izazvane novim virusom korona smješteno je 77 lica   lica od kojih je  46 lica  iz Prijedora, 14 lica iz Kozarske Dubice, 11 lica  iz Novog Grada i po 3 lica iz Kostajnice i  Oštre Luke.
  • Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne Gradskog štaba za vanredne situacije.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1.Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica  na području grada Prijedora koji u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da usluge pružaju zaštićeni maskama, obavezno sprovode mjere dezinfekcije, obezbijede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih i da se pridržavaju uputstava JZU „ Institut za javno zdravstvo  Republike Srpske“ za organizaciju rada  u zavisnosti od djelatnosti koju obavlјaju.

2.  Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave, kontinuirano vrše  kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Gradski štab za vanredne situacije  apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okuplјaju ( do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4.Gradski štab za vanredne situacije  će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-92/20

Datum: 08.12.2020. godine                                                                                   KOMANDANT

                                                                                                                                Milenko Đaković