Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3, Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 29.12.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 87 lica sa pozitivnim testom na novi virus korona. Do sada se 807 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 61 lice je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji  je 294 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 4.883 lica.  U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica obolјelih zbog infekcije izazvane  novim virusom korona smješteno je 75 lica  od kojih su  44 lica  iz Prijedora,  11 lica  iz Novog Grada, 11 lica iz Kozarske Dubice, 4 lica iz Kostajnice, 3 lica iz Oštre Luke i po jedno lice iz Krupe na Uni i Sanskog Mosta.
  2. Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja novog virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od strane  Gradskog štaba za vanredne situacije.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica  na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju Zaklјučka Republičkog štaba za vanredne situacije br. 65-1/20 donesenog 21.12.2020.godine kojim se zabranjuju javna okuplјanja u grupama većim od 50 lica, zabranjuju privatna okuplјanja u grupama većim od 10 lica, obavezuju građani na nošenje zaštitne maske na otvorenom i zatvorenom prostoru, obavezuju građani da održavaju fizičku distancu od 2 metra, te da se do 15.01.2021.godine poštuju mjeru kojom se ograničava radno vrijeme  u ugostitelјskim objektima u periodu od 06:00 do 22:00 časa.

2.  Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova i u skladu sa Instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave,  kontinuirano    vrše  kontrole i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije, kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Nalaže se Timu za dezinfekciju Gradske uprave Prijedor da u periodu kolektivnog odmora vrtića–od 01.01. do 15.01.2021. godine izvrše kompletnu dezinfekciju svih prostorija u vrtićima na području grada Prijedora.

4. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih epidemioloških mjera i mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, da ne organizuju privatne zabave za predstojeće praznike i da  praznike provedu u krugu svojih najbližih poštujući mjeru o zabrani privatnih  okuplјanja u grupama većim od 10 lica.

5. Gradski štab za vanredne situacije  će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

 Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-95/20

Datum: 29.12.2020. godine   

                                     KOMANDANT

 Dalibor Pavlović