Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 16.02.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slјedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 46 lica sa pozitivnim testom na  novi virus korona. Do sada se 1.090 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 73 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji  je 129 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 5.965 lica.  U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica obolјelih zbog infekcije izazvane virusom korona smješteno je 40 lica  od kojih je  25 lica  iz Prijedora, 6lica iz Novog Grada,  6 lica  iz Kozarske Dubice, 2 lica iz  Oštre Luka i jedno lice iz Sanskog Mosta.
  2. Svi subjekti uklјučeni u sprovođenje mjera zaštite i sprečavanja širenja virusa korona na području grada Prijedora izvršavaju zadatke, mjere i preporuke date od starne  Gradskog štaba za vanredne situacije.

Naredbe , zaduženja i preporuke

1.Obavezuju se svi subjekti i sva  pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaklјučka Republičkog štaba za vanredne situacije  i instrukcija JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID – 19  bolesti.

2.  Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da  u skladu sa Obavezujućom instrukcijom Ministrastva uprave i lokalne samouprave u  u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova  vrše  kontrole i  nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije kao i mjera donesenih od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

3. Gradski štab za vanredne situacije  apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okuplјaju ( do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

4. Gradski štab za vanredne situacije  će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-6/21

Datum: 16.02.2021. godine

KOMANDANT

Dalibor Pavlović