Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 16.03.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 73 lica sa pozitivnim testom na  virus korona. Do sada se 1.219 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 76 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom-u kućnoj izolaciji  je 154 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 6.383 lica.

U JZU Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na  virus korona smješteno je 46 lica od kojih je 30 lica iz Prijedora, 6 lica iz Kozarske Dubice, 7 lica iz Novog Grada i  po jedno lice iz Kostajnice, Sanskog Mosta i Šipova.

  • Dana 05.03.2021. godine Ministarstvo uprave i lokalne samouprave  Republike Srpske je  svim  gradonačelnicima  i načelnicima opština uputilo akt br 10.1.014-112-03/21 kojim je data obavezujuća instrukcija kojom je ukazanona obavezu  preduzimanja potrebnih mjera i radnji na pobolјšanju epidemiološke situacije na području lokalne zajednice i da o tome blagovremeno informiše Republički štab za vanredne situacije.

Gradski štab za vanredne situacije je u skladu sa zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije donesenih 11.03.2021. godine preduzeo potrebne mjere u skladu sa epidemiološkom situacijom i o tome dana 12.03.2021. godine izvjestio Republički štab za vanredne situacije i Ministarstvo uprave i lokalne samouprave.

  • Higijensko –  epidemiološka služba JZU Dom zdravlјa Prijedor uspješno realizuje vakcinaciju zdravstvenih radnika i  zaposlenih i korisnika  domova za stara lica na području grada Prijedora protiv virusa korona (COVID-19). U toku je proces prijave lica starijih od 65 godina za vakcinaciju, koji se dobro odvija.

Naredbe , zaduženja i preporuke

1.Obavezuju se sva pravna lica, preduzetnici i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju mjera utvrđenih zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije,  uz obavezno preduzimanje mjera propisanih u Uputstvu JZU „ Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje širenja „COVID 19“ na radnom mjestu.

2.  Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova  intenzivno, u skladu sa obavezujućom instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave,  vrše kontiniiran i povećan broj kontrola i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije.

3.Obavezju  se javna preduzeća i ustanove na području grada Prijedor da, u saradnji sa Odjelјenjem za saobraćaj, komunlane poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove,  izvrše dezinfekciju svojih objekata.

4. Obavezuje se Odjelјenje za saobraćaj, komunalne poslove, zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove da izvrši dezinfekciju  javnih površina na području grada Prijedora. Vrijeme izvršenja dezinfekcije uskladiti sa meteorološkim prilikama na području grada Prijedora.

5. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora  da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja novog virusa korona, a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okuplјaju ( do 10 lica), održavaju fizičku distancu od 2 metra, nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru, održavaju mjere lične higijene, te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

6.Gradski štab za vanredne situacije  će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

 Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-11/21

Datum: 16.03.2021. godine  

  KOMANDANT

    Dalibor Pavlović