Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 22.3.2021. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slјedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora trenutno je registrovano 76 lica sa pozitivnim testom na  virus  korona. Do sada se 1.271 lice oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 79 lica je preminulo. Pod zdravstvenim nadzorom – u kućnoj izolaciji je 168 lica, a zdravstveni nadzor je prestao za 6.527 lica.

U JZU Bolnici „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor – COVID odjelјenje radi liječenja lica sa pozitivnim testom na virus korona smješteno je 44 lica.

  • Dana 21.3.2021.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.73-1/21 kojim se do 29.3.2021.godine zabranjuju sva javna okuplјanja u grupama većim od 30 lica, sva  privatna okuplјanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani i sl.), rad fitnes centara i organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostitelјskim objektima za smještaj hranu i piće. Od 22.3.do 29.3.2021. zabranjuje se:

– rad ugostitelјskim objektima za ishranu i piće uklјučujući objekte koji posluju  samostalno  ili u okviru drugih objekata (benzinske pumpne stanice i slično). Ugostitelјski objekti koji vrše smještaj mogu bez ograničenja vršiti smještaj, a usluge ishrane i pića mogu vršiti u periodu od 6.00 do 22.00 časa samo gostima kojima pružaju usluge smještaja.Takođe, ugostitelјski objekti u periodu od 6.00 do 21.00 čas mogu vršiti dostavu hrane i pića, kao i šaltersku prodaju bez mogućnosti konzumiranja  unutar i ispred ugostitelјskog objekta,

– obavlјanje uslužnih zanatskih djelatnosti čije obavlјanje zahtjeva kontakt sa korisnicima (frizerski i drugi tretmani za ulјepšavanje i djelatnosti za njegu i održavanje tijela),

– rad bazenima „wellnes“ i spa centrima,

-rad skijalištima i skijaškim centrima,

– rad trgovačkim centrima,

– rad priređivačima igara na sreću, osim priređivačima internet igara i lutrijskih igara na sreću,osim klasične tombole,

– aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumjevaju istovremeno prisutstvo više lica u istom prostoru (pozoršta,bioskopi,muzeji,galerije).

                  Ovim zaklјučkom se od 22.3.2021.godine do 29.3.2021. godine obustavlјa vaspitno obrazovni rad u prostorijama osnovnih i srednjih škola i Univerziteta u Republici Srpskoj uz organizovanje nastave na dalјinu korištenjem sredstava elektronske komunikacije.

Ovim Zaklјučkom je utvrđena i obaveza nošenja zaštitne maske u zatvorenom prostoru kao i obaveza pridržavanja zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom, tako i na otvorenom prostoru. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske, ukoliko nije moguće održati fizičku distancu od dva metra.Takođe su ovim zaklјučkom donesene i slјedeće mjere:

  • Javne kuhinje mogu obavlјati svoju djelatnost isklјučivo putem šalterskog usluživanja,
  • Do 29.3.2021.godine zabranjuje se prodaja alkoholnih pića svim subjektima u periodu od 22.00 do 6.00 časova,
  • Do 29.3.2021.godine u periodu od 22.00 do 6.00 časova dragstori mogu raditi isklјučivo putem šaltera,
  • Dana 19.3.2021.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak u vezi sa Informacijom o epidemiološkoj situaciji u Republici Srpskoj kojim je obavezala Republičku upravu civilne zaštite da izvrši dezinfekciju objekata u kojima se dešava masovno okuplјanje građana. Naređeno je Ministarstvu zdravlјa i socijalne zaštite Republike Srpske i JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske da pohitnom postupku organizuju vakcinaciju lica sa navršenih 65 godina,
  • Dana 19.3.2021.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.72-3/21 kojim se nalaže svim domovima zdravlјa u Republici Srpskoj da završe organizacione poslove potrebne za vakcinaciju lica od 65 i više godina života i od 20.3.2021.godine, u saradnji sa Institutom za javno zdravstvo Republike Srpske, nastave vakcinaciju iz ove prioritetne grupe,
  • JZU Dom zdravlјa Prijedor je dana 20.3.2021. godine počeo sa vakcinacijom lica od 65 i više godina života koja se odvija prema planiranoj dinamici,
  • Tokom vikenda javna preduzeća i ustanove na području grada Prtijedora su u saradnji sa Odjelјenjem za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove Gradske uprave Prijedor izvršili su dezinfekciju prostorija u vlastitim objektima,
  • Kontrola i nadzor nad sprovođenjem mjera zabrane i ograničenja, kao i poštivanja mjera zaštite i sprečavanja pojave i širenja novog virusa korona vrši se putem kontrolnih timova koje čine pripadnici Policijske uprave Prijedor, Odsjeka komunalne policije Gradske uprave Prijedor i Odsjeka za inspekcijske poslove Gradske uprave Prijedor.

Naredbe, zaduženja i preporuke

1. Obavezuju se svi subjekti i sva  pravna i fizička lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju zaklјučka Republičkog štaba za vanredne situacije  br. 73 -1/21 donesenog 21.3.2021. godine kao i zaklјučka br.72-3/21 od 19.3.2021. godine.

2.Obavezuju se subjekti koji obavlјaju registrovanu djelatnost da uslove obavlјanja djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“ za sprečavanje pojave i širenja COVID -19 bolesti na radnom mjestu.

3.  Obavezuju se nadzorni i kontrolni organi na području grada Prijedora da u saradnji sa predstavnicima Ministarstva unutrašnjih poslova intenzivno u skladu sa obavezujućom instrukcijom Ministarstva uprave i lokalne samouprave  vrše kontinuiran i povećan broj kontrola i nadzor nad sprovođenjem mjera utvrđenih zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije.

Kontrolu i nadzor nad sprovođenjem mjera zabrane i ograničenja kao i poštivanja mjera zaštite i sprečavanja pojave i širenja virusa korona vršiti putem zajedničkih kontrolnih tijela koja čine pripadnici Policijske uprave Prijedor, Odsjeka komunalne policije i Odsjeka za inspekcijske poslove Gradske uprave Prijedor.

        4.Obavezuje se JZU Dom zdravlјa Prijedor da izvrši sve potrebne pripreme za intenzivniju vakcinaciju lica od 65 i više godina života na području grada Prijedora.

        5. Obavezuju se direktori osnovnih i srednjih škola na području grada Prijedora da organizuju i redovno vrše dezinfekciju prostorija u vlastitim objektima i da o tome sedmično izvještavaju Gradski štab za vanredne situacije.

        6.Gradski štab za vanredne situacije apeluje na vjerske zajednice na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju epidemioloških mjera donesenih od strane Republičkog štaba za vanredne situacije.

        7. Gradski štab za vanredne situcije apeluje na sve pravne subjekte na području grada Prijedora da organizuju rad od kuće za radnike za poslove za koje je to moguće.

8. Gradski štab za vanredne situacije apeluje na stanovnike grada Prijedora da se pridržavaju propisanih mjera za sprečavanje pojave i širenja virusa korona, a prije svega da poštuju mjere o ograničenom broju lica koja se organizovano okuplјaju (do 10 lica), održavaju fizičku distancu od dva metra, nose zaštitne maske u zatvorenom prostoru, održavaju mjere lične higijene te da vrše redovno čišćenje i dezinfekciju prostorija u kojima borave i rade.

9.Gradski štab za vanredne situacije će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

                KOMANDANT

    Dalibor Pavlović