Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 13.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

                                                                       ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

 1. Na području grada Prijedora u poslјednja 24 sata  registrovana su  još dva  lica sa pozitivnim testom na korona virus, tako da je trenutno 12 lica sa pozitivnim testom na  virus korona . Do sada se 9 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korona, a 4 lica su preminula. Pod zdravstvenim nadzorom- u kućnoj izolaciji  je 163 lica. Zdravstveni nadzor je prestao  za 1403 lica.  U Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 8 lica  sa utvrđenim obolјenjem od novog virusa korona od kojih su 4 lica iz  Prijedora i po jedno lice iz Novog Grada , Kozarske Dubice , Oštre Luke i Kostajnice.,
 2. Dana 12.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.34-4/20 kojim je utrđeno, da lice koje ulazi u Republiku Srpsku,a koje prijavi da će boraviti u Republici Srpskoj kraće od 14 dana da republički inspektor donosi rješenje o stavlјanju u izolaciju u  kućnoj sredini na prijavlјeni broj dana.
 3. Dana 12.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.34-1/20 kojim je utrđeno da se stavlјa van snage Zaklјučak o ustupanju prostorija osnovnih i srednjih škola i đačkih domova za potrebe smještaja lica kojima je izrečena mjera izolacije karantinskog tipa  koji je donesen dana 26.03.2020.godine.Takođe je stavlјen van snage Zaklјučak o obaveznoj policiskoj pratnji lica koja ulaze u Republiku Srpsku, koji je donesen 31.03.2020.godine.
 4. Dana 11.05.2020.godine Republički štab za vanredne situacije donio je zaklјučak br.33-5/20 kojim je utrđeno da Vlada Republike Srpske snosi troškove usluge testiranja na virus korone za studente i učenike državlјane Republike Srpske, koji studiraju i školuju se u inostranstvu. Institut za javno zdavstvo Republike Srpske je zadužen da izvrši testiranje na korona virus studenata i učenika državlјana Republike Srpske .
 5. Od strane JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ i HE službe Doma zdravlјa Prijedor preduzimaju se sve neophodne zdravstvene i higijensko-epidemiološke mjere zaštite i viši stepen lične i kolektivne zaštite kako bi se spriječilo širenje virusa korona.
 6. Dana 12.05.2020.god. izvršeno je otpuštanje svih lica smještenih u karantin koji je formiran u Hotelu „Prijedor“ u Prijedoru, a isti su upućeni  u izolaciju u kućnoj sredini do isteka važećeg rješenja. Sva lica koja su boravila u karantinu formiranom u Hotelu „Prijedor“ u Prijedoru za koje je izvršeno testiranje na virus korona bili su negativni.Nakon otpuštanja lica iz karantina izvršena je  potpuna dezinfekcija   u prostorijama Hotela „Prijedor“ u Prijedoru u kojima su bila  smještena lica kojima je izrečena mjera izolacije karantinskog tipa prema rješenju zdravstvenog  inspektora Republičke uprave za inspekcijske poslove.
 7. Prema informacijama dobijenim od strane Odjelјenja za privredu i polјoprivredu Gradske uprave Prijedor na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora  ima dovolјna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je uredno. Nema povećanja cijena osnovnih životnih namirnica.
 8. Od strane institucija javne uprave  na području grada Prijedora iskazana je veća potreba za zaštitnim sredstvima –maske i rukavice, te je potrebno razmotriti mogućnost nabavke ovih sredstava.
 9. Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe ,zaduženja i preporuke

1.Obavezuju se svi subjekti i sva fizička i pravna lica na području grada Prijedora da se u potpunosti pridržavaju  obaveza utvrđenih zaklјučcima Republičkog štaba za vanredne situacije  radi sprečavanja širenja novog virusa korona.

2. Obavezuje se JZU „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor i HE služba Doma zdravlјa Prijedor da nastave sa preduzimanjem svih neophodnih mjera zaštite kroz organizacione, zdravstvene i sanitarno-higijenske mjere u cilјu sprečavanja širenja novog virusa korona.

3. Apeluje se na građane na području grada Prijedora da se pridržavaju mjera zabrane većeg  okuplјanja građana kao i obaveze nošenja zaštitne maske i rukavica radi sprečavanja pojave i širenja novog virusa korona.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

 • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
 • Javnim ustanovama
 • Institucijama
 • a/a

Broj: 02-sl-45/20

Datum: 13.05.2020. godine   

    KOMANDANT                                                                                                                                                  

    Milenko Đaković

PrethodniNOVI SLUČAJEVI ZARAZE U PRIJEDORU
SlijedećiSedam novozaraženih u Prijedoru