Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 21.04.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slјedeće:

ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

  1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan novi slučaj  sa pozitivnim testom na virus korona. Pod zdravstvenim nadzorom u kućnoj izolaciji je 68 lica, a zdravstveni nadzor je prestao  za 1189 lica. U formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno  je smješteno 16 lica.

U JZU Bolnicu „dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja su smještene tri osobe sa utvrđenim obolenjem od novog virusa korona, od kojih su dvije osobe iz Oštre Luke.

  • Dana 18.04.2020. godine izvršena je periodična-sedmična dezinfekcija objekata javnih ustanova kao i dezinfekcija vjerskih objakata na području grada Prijedora. U izvršenju ovih aktivnosti bili su angažovani  pripadnici Odjelјenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine  i imovinsko – stambene poslove Gradske uprave Prijedora, te pripadnici Volonterskog servisa Prijedor.
  • Prema informacijama dobijenim od strane Odjelјenja za privredu i polјoprivredu na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora ima dovolјna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je uredno. Nema povećanja cijena osnovnih životnih namirnica.
  • Mjere i preporuke Gradskog štaba za vanredne situacije se dobro poštuju, a nadležne institucije kao i nadležni inspekcijski organi preduzimaju mjere naložene od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.
  • Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva, javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO:

  • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
  • Javnim ustanovama
  • Institucijama
  • a/a

Broj: 02-sl-31/20

Datum: 21.04.2020. godine   

KOMANDANT Milenko Đaković

        

PrethodniMINISTAR ŠERANIĆ O VIRUSU U ZAJEDNICI “Tražimo koronu, ne čekamo da se ona nama prva javi”
SlijedećiOBAVJEŠTENJE GRADSKE BORAČKE ORGANIZACIJE