Na osnovu člana 39. stav 3. i člana 40. stav b., Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama („Službeni glasnik Republike Srpske“, broj: 121/12) i člana 12. stav 3., Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja Grada Prijedora („Službeni glasnik Grada Prijedora“, broj: 7/13), na sjednici održanoj dana 05.05.2020. godine Gradski štab za vanredne situacije Grada Prijedora, donosi slijedeće:

        ZAKLjUČKE

Gradski štab za vanredne situacije konstatuje:

 1. Na području grada Prijedora u odnosu na prethodni dan nije registrovan ni jedan novi slučaj   sa pozitivnim testom na  virus korona tako da je trenutno 12 lica sa pozitivnim testom na  virus korona, a do sada se 5 lica oporavilo od obolјenja uzrokovanog virusom korna. Pod zdravstvenim nadzorom  su 132 lica od čega je u kućnoj izolaciji  91 lice, a u formiranom karantinu u Hotelu „Prijedor“ trenutno  je smješteno 41 lice. Zdravstveni nadzor je prestao  za 1.290 lica.

U Bolnicu „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor radi liječenja smješteno je 5 lica  sa utvrđenim obolјenjem od novog virusa korona i sva lica su iz opštine Oštra Luka.

 • Dana 04.05. 2020. godine Republički štab za vanredne situacije donio je Zaklјučak o regulisanju radnog vremena zdravstvenih ustanova – apoteka u Republici Srpskoj. Ovim Zaklјučkom ograničava se rad apoteka u trajanju od 7.00 do 19.00 časova, osim apoteka koje organizuju dežurstvo ili pripravnost.
 • Dana 04.05.2020. godine Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS dostavilo je instrukciju kojom ukazuju na obavezu primjene Uredbe sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u dijelu koji se odnosi na korištenje lične zaštitne opreme i pridržavanja zaštitnih mjera fizičke distance na javnim površinama.
 • Dana 04.05.2020. godine izvršena je dezinfekcija javnih ustanova na području grada Prijedora, te dezinfekcija javnih površina na urbanom području grada Prijedora kao i u većim naselјenim mjestima. U izvršenju mjera dezinfekcije učestvovali su pripadnici Odjelјenja za saobraćaj, komunalne poslove i zaštitu životne sredine i imovinsko stambene poslove Gradske uprave Prijedor, kao i predstavnici Volonterskog servisa Prijedor, te Udruženje voćara Prijedor, „Komunalne usluge“ a.d. Prijedor, i Niskogradnja „Marjanović“ Prijedor.
 • Prema informacijama dobijenim od strane Odjelјenja za privredu i polјoprivredu Gradske uprave Prijedor na skladištima trgovinskih centara na području grada Prijedora  ima dovolјna količina svih roba, a snabdijevanje novim količinama roba je   uredno.
 • Narodna biblioteka Ćirilo i Metodije Prijedor dana 04.05.2020.godine uspostavila je rad u skladu sa Preporukom JZU Institut za javno zdravstvo Republike Srpske  za rad Biblioteka u vezi sa COVID-19 pandemijom, prema kojoj je  organizovan zatvoreni tip rada uz primjenu odgovarajućih mjera zaštite radi sprečavanja širenja virusa korona. Identični uslovi i mjere zaštite i dezinfekcije sprovedene su i u Muzeju Kozare Prijedor.
 • Štab će i dalјe aktivno pratiti razvoj situacije u vezi sa pojavom i širenjem korona virusa i u skladu sa razvojem događaja blagovremeno donositi zaklјučke i usmjeravati rad nadležnih službi.

Naredbe ,zaduženja i preporuke

 1. Obavezuje se Odjelјenje za društvene djelatnosti da u dogovoru sa zdravstvenim ustanovama – apotekama u vrijeme kada ne rade apoteke  putem dežurstva ili pripravnosti obezbijedi kontinuirano snabdijevanje lijekovima i medicinskim sredstvima na području grada Prijedora.
 2.  Obavezuju se inspekcijski i nadzorni organi na području grada Prijedora da u potpunosti sprovedu Uredbu sa zakonskom snagom o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti u dijelu koji se odnosi na korištenje lične zaštitne opreme i pridržavanje zaštitnih mjera fizičke distance na javnim površinama. O sprovedenim kontrolama i broju prekršaja redovno izvještavati Ministarstvo uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
 3. Apeluje se na građane na području grada Prijedora da prilikom obilјežavanja slava povodom nastupajućih Pravoslavnih praznika  u potpunosti poštuju  mjere zabrane okuplјanja donesene od strane Republičkog i Gradskog štaba za vanredne situacije.

Za realizaciju ovih zaklјučaka zadužuju se organi i službe Gradske uprave Prijedor, privredna društva , javne ustanove i institucije na području grada Prijedora.

DOSTAVLjENO.

 • Organima i službama Gradske uprave Prijedor
 • Javnim ustanovama
 • Institucijama
 • a/a

Broj: 02-sl-39/20

Datum: 05.05.2020. godine   

KOMANDANT                                               

Milenko Đaković

PrethodniNOVA IZLOŽBA U MUZEJU KOZARE
SlijedećiOD 23 KONTROLISANA MOTOCIKLISTA, 14 POČINILO PREKRŠAJE