8.8 C
Prijedor
Ponedjeljak, 2 Oktobra, 2023

ZAKLJUČCI GRADSKOG ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

Najnovije vijesti

Na osnovu člana 39. stav 3. i  člana 40. stav b. Zakona o zaštiti i spasavanju u vanrednim situacijama ( „Službeni glasnik RS„  broj: 121/12 )  i člana 12. Stav 3. Odluke o organizovanju i funkcionisanju civilne zaštite u oblasti zaštite i spasavanja grada Prijedora ( „ Službeni glasnik grada Prijedora„ broj 7/13 ), na sjednici Gradskog štaba za vanredne situacije Grada Prijedora održanoj dana 15.05.2019. godine (20,00) donosi sljedeće:

                                                            ZAKLJUČKE

  1. U toku dana došlo je do pada vodostaja rijeke Sane koji trenutno iznosi 446 cm i isti je i dalje u padu.
  2. S  obzirom na smanjen nivo padavina na slivnom području rijeke Sane i povoljna meteorološka predviđanja za naredni period očekuje  se dalji  pad vodostaja rijeke Sane.
  3. Na osnovu prikupljanja podataka o broju stambenih objekata koja su zahvaćena poplavom na području grada Prijedora od strane Odsjeka za mjesne zajednice utvrđeno ja da je ukupno zaplavljeno oko 1350 stambenih objekata, a da je voda prodrla u 400 stambenih objekata. Usljed poplave i pojave podzemnih voda pojavilo se 6 klizišta i došlo do oštećenja jednog pješačkog mosta. Oštećenja na ostalim infrastrukturnim objektima će biti naknadno utvrđena.  
  4. U toku dana subjekti zaštite i spasavanja su bili angažovani na  preduzimanju mjera zaštite od poplava u skladu sa zaključcima Gradskog štaba za vanredne situacije.
  5. Od strane TVJ preduzete su aktivnosti na ispumpavanju vode na području naselja Gomjenica, što je dalo značajan doprinos smanjenju nivoa plavne vode na području ovog naselja.
  6. U toku dana je od strane GO Crvenog krsta izvršeno dostavljanje najneophodnijih artikala, hrane i vode stanovništvu na ugroženom području.
  7. Nalaže se svim subjektima koji su uključeni u zaštitu i spasavanje da u narednom periodu izvršavaju zadatke na zaštiti i spasavanju u skladu sa potrebama stanovništva, prema planovima zaštite od poplava i prema zaključcima donesenim od strane Gradskog štaba za vanredne situacije.

KOMANDANT: Milenko Đaković