Na području grada Prijedora do sada je potvrđen jedan slučaj oboljenja od novog korona virusa. U kućnoj izolaciji i pod zdravstvenim nadzorom je 847 lica, a za 17 osoba je prestao zdravstveni nadzor. Apeluje se na građane na teritoriji grada Prijedora da u potpunosti poštuju mjere donesene od strane Republičkog štaba za vanredne situcije, a odnose se na zabranu kretanja lica sa navršenih 65 i više godine života i zabranu kretanja na javnim površinama svih lica u vremenu od 20,00 do 05,00 časova. Ove mjere stupile su na snagu dana 21.03.2020. godine od 20,00 časova. Zadužuju se nadležni inspekcijski i kontrolni organi Gradske uprave Prijedor da u saradnji sa crkvenim vlastima i vjerskim zajednicama u potpunosti sprovedu Zaključak Republičkog štaba za vanredne situacije koji se odnosi na ograničenje okupljanja u vjerskim objektima kako bi se bogosluženja i bogoslužbene radnje prilagodile mjerama prevencije i širenja novog korona virusa. Nalaže se svim javnim ustanovama i pravnim licima da nastave sa redovnim sprovođenjem mjera javne higijene, i čišćenja i dezinfekcije vlastitih prostorija. Zadužuje se JZU Dom zdravlja Prijedor da pruži podršku JZU Bolnica „Dr Mladen Stojanović“ Prijedor na preduzimanju mjera radi stavljanja kompletnog objekta psihijatrije u Prijedoru u funkciju zdravstvenog zbrinjavanja lica koja su stavljena pod zdravstveni nadzor i izolaciju radi sprečavanja pojave i širenja novog korona virusa. Naređuje se svim pravnim licima koja vrše javni prevoz da isti regulišu da u udarnim terminima od 05 do 08 i od 14 do 16 časova vrše prevoz sa svim mogućim kapacitetima, da se ne stvaraju gužve u autobusima, a sve ostale linije se privremeno zaustavljaju. Nalaže se svim javnim ustanovama i trgovinskim centrima da na ulazu u objekte obezbijede sprovođenje mjera dezinfekcije lica koja ulaze u te objekte. Svim subjektima i pravnim licima kojima je radno vrijeme ranijim zaključcima Gradskog štaba za vanredne situacije bilo ograničeno do 20.00 časova i do 22,00 da se od 23.03.2020. godine radno vrijeme ograničava do 18,00 časova. Od strane inspekcijskih i nadzornih organa Gradske uprave Prijedor uočene su pojave nepoštivanja naređenih mjera zabrane okupljanja i naloženih mjera za lica pod zdravstvenim nadzorom, zbog toga Gradski štab za vanredne situacije apeluje na građane da se u potpunosti pridržavaju svih naređenih i preporučenih mjera, jer će nadležni inspekcijski organi strogo primjenjivati zakonom predviđene kaznene odredbe kako bi se što efikasnije sprovodile mjere za sprečavanje pojave i širenja novog korona virusa. Zabranjuje se paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada i svih vrsta vatre na otvorenom bez prethodnog obavještavanja i saglasnosti Teritorijalne vatrogasne jedinice Prijedor.

     KOMADANT

 Milenko Đaković

PrethodniLICE KOJE JE IZAZVALO SAOBRAĆAJNU NEZGODU TREBALO JE BITI U IZOLACIJI
SlijedećiMUP – LOKALNE ZAJEDNICE DA OBEZBIJEDE KARANTIN