– Više sam nego zadovoljan radom Skupštine u prošloj godini, ali i saradnjom sa Gradskom upravom i gradonačelnikom – izjavio je danas, na 14. sjednici, predsjednik prijedorskog parlamenta Sead Jakupović.

Ovu ocjenu, u izjavi za novinare i članove gradske skupštine, Jakupović je ilustrovao nizom konkretnih podataka, podsjetivši da su sve sjednice završene u danu kada su i zakazane.

– Skupština je ukupno usvojila 165 akata od čega jedan program rada, jedan Statut grada Prijedora, 60 odluka, 27 rješenja, 57 zaključaka i 19 referata iz imovinsko-pravne oblasti – naveo je Jakupović i naglasio da je i mimo plana razmatrana 51 aktuelna tema koje je nametao svakodnevni život.

– Očekujem da ćemo tako, u dobroj atmosferi, nastaviti i u ovoj, izbornoj godini, čemu smo primjerili i danas usvojeni Poslovnik o radu Skupštine u 2018. godini – rekao je Jakupović.

On je podsjetio da će se današnja sjednica pamtiti i po primjeni nove, savremene tehnike koja se još jedino primjenjuje u Narodnoj skupštini RS To će, pored ostalog, omogućiti da se zapisi sa skupštinskih zasjedanja, osim u pisanoj i tonskoj formi, predoče i u video obliku.

R.R.

foto: Giga

PrethodniDOBRI EFEKTI PROGRAMA KORIŠĆENJA BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA AGRAR
SlijedećiKOŠARKA: “STUDENTI” GOSTI “PRIJEDORA”