Predsjedništvo prijedorske Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila danas je sumiralo rad u ovoj godini i najavilo da zapošljavanje i stambeno zbrinjavanje i dalje ostaju njeni najvažniji prioriteti i u godini pred nama.

– Poroteklu godinu smatramo uspješnom jer je na tom planu, bez obzira na rezerve,dosta urađeno, a i 8 naših pripadnika, na putu do stalnog radnog mjesta, obavilo je pripravnički staž – izjavila je  predsjednica Organizacije porodica zarobljenih i poginulih boraca i nestalih civila Prijedor Zdravka Karlica.

Karlica ističe i povećano prisustvo građana na manifestacijama u njihovoj organizaciji, ali i problem sa skupim lijekovima što se, kako ističe, samo djelimično rješava sredstvima iz dva fonda solidarnosti pri njihovoj organizciji.

R.R.

 

PrethodniPRIJEM DELEGACIJA SUBNOR-a I PENZIONERA
SlijedećiPAKETI ZA 90 ROMSKIH PORODICA