Nakon cjelodnevnog zasjedanja, sinoć je završena 30. sjednica Skupštine grada Prijedora. Odbornici su usvojili zaključak kojim od Ministarstva uprave i lokalne samouprave Republike Srpske traže da preduzme određene mjere radi, kako su naveli, upozorenja gradonačelnika, Milenka Đakovića, da otkloni nedostatke u funkcionisanju Gradske uprave i Skupštine grada.

Ovaj zaključak usvojen je nakon višečasovne rasprave o utvrđivanju odgovornosti gradonačelnika u vezi neizvršavanja akata Skupštine grada. Predlagač i izvjestilac ove tačke dnevnog reda bio je Mirsad Duratović, odbornik DF-a, koji je iznio niz primjedbi na račun rada Skupštine i gradonačelnika. Neke od njih su neizvršavanje skupštinskih zaključaka, neizvršavanje amandmana usvojenih na sjednicama Skupštine grada, kao i neodgovaranje na odbornička pitanja. – Tu je i kašnjenje odgovora na odbornička pitanja, koje odjeljenje blagovremeno dostavi kabinetu gradonačelnika. To je ometanje sjednice, jer mi ta pitanja trebaju za pripremu sjednice – naveo je Duratović.

Usvojeni zaključak biće dostvljen Vladi Republike Srpske i resornom ministarstvu, koje bi trebalo da gradonačelnika upozori da, kako kaže Dalibor Pavlović, šef Kluba odbornika SNSD-a, sarađuje sa Skupštinom grada.- Imajući u vidu da je bila očita opstrukcija gradonačelnika u pogledu saradnje sa Skupštinom grada. Takođe, naložili smo predsjedniku Skupštine da ovaj zaključak koji smo danas usvojili dostavi Vladi Republike Srpske i Ministarstvu uprave i lokalne samouprave kako bi se oni očitovali nama na osnovu svega toga – izjavio je Pavlović.

Gradonačelnik odbacuje ove optužbe i ponavlja da iza svega stoji samo politika. – Od 109 pismenih pitanja odgovoreno je na 98, od 31 zaključka 14 potpuno realizovano, 12 je u realizaciji i samo pet zaključaka još nije izvršeno. Što se tiče ostalih pitanja, u vezi amandmana koji su doneseni i izdvojena sredstva, svi su izvršeni ili su u toku i gledajući ocjene, Skupština je donijela zaključke koji su strogi i odnose se na globalnu materiju – konstantovao je Đaković.

Dnevni red 30. sjednice Skupštine grada usvojen je nakon više od dva časa rasprave. Pojedine tačke su povučene, a među njima i Informacija o realizovanim i nerealizovanim projektima na sanaciji štete nastale u polavama 2014. godine u posljednih pet godina.

B.D.

PrethodniKOZARAC: ZAČEPLJEN ŠAHT IZAZVAO PROBLEM S FEKALIJAMA (video)
SlijedećiPRIZNANJE GRADU PRIJEDORU NA SVJETSKOM KONGRESU PREDUZETNIŠTVA (video)