Dom zdravlja Prijedor otvorio je izdvojenu ambulantu pored objekta Mjesne zajednice Prijedor 2 na Urijama za pregled i tretman pacijenata koji imaju sumnju na virus korona ili su bili u kontaktu sa zaraženim licima. Ova ambulanta takođe je na raspolaganju pacijentima koji su u kućnoj izolaciji, kao i za građane sa izraženim akutnim respiratornim infekcijama, te stomačnim tegobama praćenim visokom temperaturom. 

Ambulanta u kojoj se poštuju sve preporučene procedure, ima prostorne kapacitete i ispunjava sve uslove za sadašnju namjenu, kao i laboratorijsku dijagnostiku. Za sve preglede pacijenti se mogu telefonskim putem javiti svom timu porodične medicine, kako nalaže i uobičajena procedura ili direktno u izdvojenu ambulantu. Zdravstveni radnici ove ambulate vrše zdravstveni nadzor svih pacijenata koji se nalaze u kućnoj izolaciji.

– Direktno komuniciraju sa njima dva puta dnevno, dobijaju informacije o njihovom zdravstvenom stanju i o tome sačinjavaju izvještaj koji prosleđuju HES-u. Na taj način imaju kompletan uvid u zdravstveno stanje pacijenata koji se nalaze u kućnoj izolaciji. Bilo koje pogoršanje njihovog zdravstvenog stanja je razlog za pregled, potrebnim dodatnim dijagnostičkim i terapijskim postupcima ili za upućivanje na bolničko liječenje. U ambulanti je rad organizovan tako da ne postoji mogućnost ukrštanja različitih kategorija pacijenata – pojasnila je Slavica Popović, direktor Doma zdravlja Prijedor i dodala da je u toku adaptacija izdvojene ambulante i za djecu.

Popovićeva dodaje da je ambulanta oralne hirurgije ugašena iz razloga zato što prethodni menadžment nije uspio ugovoriti sredstva sa Fondom za rad ove ambulante. U narednom periodu plan je da se ovaj vid zdravstvene zaštite vrati na primarni nivo, jer prijedorski Dom zdravlja ispunjava sve uslove za rad oralne hirurgije. Tako je u i Brezičanima nedavno sa radom počela stomatološka ambulanta.

– Takođe, u navedenom periodu i specijalista pneumoftiziologije je sporazumno sa prethodnim menadžmentom raskinuo ugovor, koji je ujedino i porodični ljekar. Ali je vraćen na posao. Pokazalo se, naročito sad u vrijeme pandemije, da je neophodan ovaj specijalista. Mi nemamo specijaliste radiologije u stalnom radnom odnosu, pa su te usluge pružali specijalisti iz bolnice, tako da npr. rendgenske snimke pluća pacijenti nisu mogli dobiti u toku dana, ali sada je drugačije. Specijalista pneumoftiziologije očitava snimke, pregleda pacijente i na usluzi je što se tiče konsultacija sa ljekarima iz ostalih službi Doma zdravlja – rekla je ona.

Popovićeva naglašava da otvaranje izdvojene ambulante znači omogućavanje svim službama Doma zdravlja da funkcionišu u cijelosti, te vraćanje na ustaljeni režim rada, u cilju zdravstvene zaštite svih građana.

M.Šodić