Nezaposlena lica koja su bila evidentirana u Zavodu za zapošljavanje RS, od 1. januara ove godine zdravstveno osiguranje ostvaruju direktno u Fondu zdravstvenog osiguranja. Posao je velik, jer je prijedorska Filijala FZO na ovaj način dobila 17.500 novih osiguranika. Potrebe za žurbom i gužvama nema, jer su ova lica osigurana do 29. februara, ali i nakon toga roka moći će da izvrše preregistraciju osiguranja, i od tog dana će im teći zdravstveno osiguranje, pojašnjava Dalibor Pavlović, rukovodilac Filijale Prijedor FZO. Načina za preregistraciju je više, kaže Pavlović, a najčeći je onaj da se pravo na osiguranje ostvari kao lice bez prihoda.

– U tom slučaju osiguranik treba da popuni izjavu da ne ostvaruje pravo po nekom drugom osnovu, zatim kućnu listu koju potom treba ovjeriti u opštini. Kopiju kućne liste treba odnijeti u Poresku upravu (PU), kako bi se dobilo uvjerenje o visini prihoda za članove tog domaćinstva. To u PU traje dvadesetak dana. Sa potvrdom iz Poreske, originalnom kućnom listom,  kopijom lične karte (koju nije potrebno ovjeriti) i zdravstvenom knjižicom  dolazi se kod nas u Fond, gdje mi vršimo preregistraciju osiguranika. I od tog trenutka lice ima zdravstveno oiguranje – pojasnio je Pavlović.

Takođe, zdravstveno osiguranje moguće je ostvariti i preko supružnika, ukoliko je isti u radnom odnosu. Procedura je jednostavnija i brža u ovom slučaju, poručuje Pavlović.

– Neophodno je da u Fond dođe supružnik koji je u radnom odnosu, i da donese kopije ličnih karata (svoju i od supružnika), kopiju vjenčanog lista i zdravstvenu knjižicu. U knjižici poslodavac treba da stavi pečat, da se zna da prihvata supružnika svog uposlenika na svoje osiguranje – kaže Pavlović. On je preporučio da svi koji mogu ostvariti osiguranje po ovom osnovu, tako i učine, jer je dosta brže i smanjile bi se nepotrebne gužve. Što se tiče porodilja i trudnica, pored kopije lične karte i ovjerene izjave, potrebno je dostaviti nalaz i mišljenje nadležnog ljekara. Slična procedura je i kod lica koja osiguranje ostvaruju po osnovu bolesti. Iz gradskog Odjeljenja za opštu upravu takođe je stiglo obavještenje da je potrebnu dokumentaciju za FZO moguće ovjeriti i u mjesnim kancelarijama u Omarskoj, Ljubiji, Kozarcu i Rakelićima, te da je ovjera ove dokumentacije oslobođena plaćanja takse.

 Z. J.

PrethodniRepertoar kina “Kozara” od 6. do 12. februara 2020.
SlijedećiU prodaji je novi broj “Kozarskog vjesnika”