Povodom globalne kampanje “16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja”, Policijska uprava Prijedor organizovala je danas sastanak multisektorskog tima, koji na području ovog grada učestvuje u sprovođenju protokola o zajedničkom radu na sprečavanju nasilja u porodici i zaštiti žrtava nasilja.

Multisektorski tim koji u Prijedoru čine predstavnici Policijske uprave, Bolnice, Centra za mentalno zdravlje, Centra za socijalni rad, aktiva direktora osnovnih i srednjih škola, te Centra “Sunce” tokom cijele godine sprovodi mjere iz svoje nadležnosti u cilju prevencije i sprečavanja nasilja u porodici. Ovog puta razgovarano je o dosadašnjim aktivnostima ovog tima, kao i o unapređenju rada u budućem periodu.

– Danas sam bio svjedok jednog važnog sastanka koji ima svoj kontinuitet tokom cijele godine. I na ovom sastanku došli smo do određenih zaključaka koje ćemo u narednom periodu putem naših institucija sprovesti u djelo, a sve u cilju sprečavanja nasilja u porodici i zaštite žrtava – rekao je Sretoja Vujanović, načelnik PU Prijedor.

Prema podacima prijedorskog Centra za socijalni rad, u prvih 11 mjeseci ove godine prijavljena su 153 slučaja nasilja u porodici. U tom slučaju veoma je važno žrtvi pružiti podršku, a poseban akcenat staviti na rad sa počiniocima nasilja. U praksi se prepoznaje i potreba za što većim predlaganjem hitnih mjera zaštite.

– U odnosu na prethodnu godinu, mi nismo uočili značajan porast broja prijavljenih slučajeva nasilja u porodici. Uočili smo neke uzročnike koji su primjetni u ovoj situaciji izazvanoj korona virusom. Dosta je ljudi ostalo bez posla, građani su dovedeni u još nezavidnije socijalne i ekonomske pozicije. Tamo gdje su postojale porodične tenzije, ova situacija je dovela do toga da se ti odnosi pogoršaju – objašnjava Marijana Stanić, socijalni radnik u Centru za socijalni rad.

Porodično nasilje nije jednokratna akcija, već kontinuirani proces. Emocionalno i psihološko zlostavljanje, koje se nadograđuje fizičkim povredama, tvrdi Goran Račetović, specijalista psihijatrije i načelnik Centra za zaštitu mentalnog zdravlja.   

– Kontinuitet trajanja nasilja je bitan da bismo mi nešto proglasili porodičnim nasiljem, koje je gotovo uvijek utemeljeno na emocionalnom zlostavljanju, a zatim i fizičkom. Svaka žena koja je nekoliko godina trpila nasilje i koja je bila kod nas na razgovoru rekla nam je da je svaki dan radila određene radnje kako bi izbjegla vrijeđanje ili omalovažavanje od strane svog partnera. Kasnije se broj njegovih zahtjeva povećavao i kada više nije znao šta da joj prigovori onda je krenuo sa fizičkim zlostavljanjem. Jer, u tom procesu nasilnik traži sve više i više, prvo žrtvu kažnjava vrijeđanjem, zatvaranjem, nedavanjem novca za osnovne potrebe i na kraju nasilnim ponašanjem – pojasnio je Račetović. 

Zato žrtve porodičnog nasilja trebaju našu podršku. Kako bi javno progovorile o svom problemu.

M. Šodić