6.8 C
Prijedor
Ponedjeljak, 26 Februara, 2024

AGENCIJA LOKALNE DEMOKRATIJE – PODRŠKA MLADIMA

Najnovije vijesti

Agencija lokalne demokratije Prijedor, zajedno sa partnerima širom Balkana, u prethodne dvije godine implementirala je projekat „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana“. Cilj je promocija i praktikovanje omladinskog aktivizma i učešća u lokalnoj zajednici.

Rađeno je na usmjeravanju organa vlasti prema potrebama mladih, te jačanju kapaciteta mladih za aktivno građanstvo i učešće u procesu donošenja odluka. Tokom dvije godine, na području grada organizovane su brojne edukacije, radionice i sastanci sa mladima, studijske posjete, volonterska razmjena, te istraživanje među mladima na teme njihovih potreba i mobilnosti.

Najznačajniji rezultat ovog projekta na području grada je uspostavljanje lokalnog fonda za mlade. Kroz ovaj fond podržane su tri akcije: promocija ulične umjetnosti kroz oslikavanje zapuštenih zidova, postavljanje info-tabli u srednjim školama, te promocija sporta i zdravog života mladih u ruralnim sredinama kroz nabavku sprava za vježbanje. Takođe je ostvarena direktna komunikacija sa predstavnicima lokalne vlasti, gdje su ih mladi upoznali sa njihovim potrebama.

Ovaj projekat je finansiran od strane Evropske komisije, a Grad Prijedor je dao punu podršku, te imao aktivnu ulogu u realizaciji brojnih aktivnosti.

https://youtu.be/h34H0fXDPgY

M.Stegić