Prošla godina bila je teška i za sektor prevoza putnika. To su osjetili i u prijedorskom „Autotransportu“, koji je imao pad prihoda od oko  40%.

Potpuno zatvaranje u aprilu i maju, prestanak rada škola, ali i generalno smanjenje kretanja putnika nakon toga doveli su do značajnog pada prihoda „Autotransporta“. Kako bi se sačuvala radna mjesta i poslovanje dobro je došla pomoć Grada Prijedroa i Vlade RS, kaže direktor ovog preduzeća Mićo Rokvić.

– Aplicirali smo kod Fonda za pomoć privredi, i ta sredstva su nam omogućila redovno izmirivanje obaveza i opstanak na tržištu. Pri tom nismo otpuštali radnike. Neki jesu bili na čekanju, ali niko nije ostao bez posla – naveo je Rokvić.

Vlada je odobrila i drugi set pomoći prevoznicima, „Autotransport“ je aplicirao i očekuje se pozitivan odgovor. Pomoć se odnosi na isplatu doprinosa i poreze na plate za period avgust-decembar prošle godine.

Što se tiče planova za tekuću godinu, cilј je održavanje nivoa usluga i poslovanja iz perioda prije pandemije. A za to je potrebna i dodatna podrška grada, kaže Rokvić.

– Bitno je reći da „Autotransport“ od ponovnog pokretanja preduzeća nije bio na budžetu grada. Mi smo se finansirali isklјučivo iz vlastitih poslovnih aktivnosti. Nadam se da će u budžetu za ovu, ali i narednu godinu, biti stavka za oporavak „Autotrasnsporta“ od poslјedica pandemije – rekao je Rokvić. On je dodao da očekuje pozitivan ishod, napomenuvši da su već obavlјeni razgovori sa gradonačelnikom.

Ovo je i deseta godina od ponovnog pokretanja „Autotransporta“, nakon stečaja.

– Tad je stečajni upravnik, Vojo Pavičić, sačuvao bazu na osnovu koje se moglo krenuti u rehabilitaciju preduzeća. Te 2011. „Autotransport“ je imao svega čest autobusa, starosti 28 godina. Održavali smo samo dvje linije, za Veriće i Koaraca. Tad je grad, koji je vlasnik preduzeća, odlučio da se krene u nabavku novih autobusa. To je bila inicijalna kapisla koja je omogućila da se pojavimo kao značajn faktor na tržištu prevoza putnika – rekao je Rokvić, napominjući da je ovo preduzeće danas najznačajnji faktor u prijedorskoj regiji kad je riječ o prevozu putnika.

Trenutno ovo preduzeće zapošlјava 73 radnika, a vozni park broji 24 autobusa.

Z.J.