U rukavcu Bereka mogu se vidjeti velika jata riba, uglavnom klena, mada ima i manjih primjeraka plotice i šarana. Tu je po riječima Milana Balabana, predsjednika Sportskog ribolovnog društva Prijedor,  voda sporija, plića, a samim tim i toplija.“

Riba je kao u zimovniku. Klen u Berek dolazi iz Sane. Tu mu je mnogo bolje. Ribolov je u Bereku zabranjen, mada smo u posljednjih mjesec dana tu uhvatili trojicu  ribokradica.

Pecali su na štapove koji  su im oduzeti, a protiv trojke idu i prijave“ kaže Balaban i dodaje da se malo gdje, na tako malom prostoru, može vidjeti tako velika količina ribe. Pojedini primjerci klena teže i do kilograma, a  rukavac Bereka, upravo zbog ribokradica,  svakodnevno obilaze i čuvaju  ribari i čuvari iz SPD „Prijedor“.

M.Z.

foto: Giga

PrethodniOTVORENA IZLOŽBA O ŽIVOTU I DJELU JOVANA CVIJIĆA (VIDEO)
SlijedećiAUTOPUTEM OD PRIJEDORA DO BANJALUKE 2023. GODINE