Poboljšanje položaja demobilisanih boraca, povećanje boračkog dodatka te usklađivanje ličnih primanja sa životnim potrebama, prioriteti su Boračke organizacije grada Prijedora u narednom periodu. Zoran Predojević, predsjednik Boračke organizacije grada Prijedora, ističe da je status demobilisanog borca u Republici Srpskoj ispod svakog nivoa, te da se može poboljšati samo povećanjem boračkog dodatka.

– Mislim da je samozapošljavanje i zapošljavanje kod privatnika koji će dobiti neke poreske olakšice, mrtvo slovo na papiru. Veoma teško će doći do takve realizacije. Zato smo upućivali inicijative republičkim organima da se brišu godine starosti, bar kod boraca prve i druge kategorije, i da svi oni imaju mjesečni borački dodatak. Povećanje boračkog dodatka ne bi imalo samo finansijski značaj, nego je i pokazatelj uvažavanja naših boraca – dodao je on.

Predojević je dodao da se status Boračke organizacije Republike Srpske mora definisati i više poštovati. Gradska Boračka organizacija zalaže se za poboljšanje zdravstvene zaštite demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida.

– Ove godine, prvi put nakon rata, uspjeli smo uputiti na banjsku rehabilitaciju 56 demobilisanih boraca i ratnih vojnih invalida nižih kategorija. U banju “Mlječanica” uputili smo 46 boraca, a 10 u banju u Tesliću. Smatram da bi naredne godine ova aktivnost trebala biti nastavljena. Zahvaljujem se odbornicima Skupštine grada Prijedora koji su imali razumijevanja i odobrili 50.000 KM za ove namjene – rekao je on.

Dio aktivnosti tokom ove godine usmjerili su ka mladim naraštajima, održavanjem istorijskog časa i obilježavanjem značajnih datuma. Tako planiraju i u narednoj godini, kada bi trebalo da bude završena monografija Boračke organizacije grada Prijedora, u kojoj će biti dokumentovan ratni put dvije slavne prijedorske ratne brigade: 43. motorizovane i 5. pješadijske kozarske, kao i jedinica MUP-a RS.

U Boračkoj organizaciji grada Prijedora već su obavili razgovor sa novim gradonačelnikom Daliborom Pavlovićem i očekuju nastavak dobre saradnje sa Gradskom upravom.

M. Šodić