U narednoj godini korisnici centralnog grijanja u Prijedoru, mogu  očekivati nove ugovore o isporuci toplotne energije, koji će biti usklađeni sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Zakonom o zaštiti prava potrošača, što sada nije slučaj.

Amira Grahovac, izvršni direktor za pravne poslove

– Trenutno potpisivanje ugovora o isporuci toplotne energije vrši se u skladu sa rješenjem kojim je Tržišna inspekcija Sektor Banja Luka, naložila prijedorskoj Toplani da svim korisnicima svojih usluga dostavi ugovore u pisanoj formi – rekla je Amira Grahovac, izvršni direktor za pravne poslove u ovom preduzeću. Ona je dodala da se radi o ugovorima stereotipnog karaktera koji su i do sada bili na snazi.

Murisa Marić, izvršni direktor UG „DON“

Murisa Marić, izvršni direktor UG „DON“ rekla je da će novi ugovori koji će biti doneseni na osnovu usaglašenih zakona o komunalnim djelatnostima i zaštiti prava potrošača, sadržavati i nove odredbe kojima će biti precizirana međusobna prava i obaveze, pa i mogućnost raskida ugovora. Uslove pod kojima se može izvršiti raskid, ugovora sa Toplanom utvrdiće Skupština grada Prijedora.

S.M.

foto: Giga

PrethodniSUTRA SKRAĆENO RADNO VRIJEME VIDEO)
SlijedećiU TOKU RADOVI NA ZATVARANJU VANJSKOG DIJELA TRŽNICE (VIDEO)