Grad Prijedor raspisao je Javni poziv za realizaciju Programa korištenja sredstava od naplaćene naknade po osnovu promjene namjene poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe i zakupnine za poljoprivredno zemljište u svojini Republike Srpske. Pravo na korištenje sredstava imaju poljoprivredni proizvođači, koji proizvodnju obavljaju na području grada Prijedora, a koji blagovremeno podnesu prijavu i ispune uslove Programa. Tatjana Marić, šef Odsjeka za poljoprivredu, kaže da su za razliku od prethodnih godina produženi rokovi za prijavu i to nije jedina novina ovogodišnjeg Javnog poziva.

– Takođe, u posljednjih 10 godina provodimo Javni poziv za sadnju voća, kao i za podizanje plastenika, s tim što smo prethodnih godina radili plastenike od 100 metara kvadratnih, a ove godine smo došli na ideju da i tu proizvodnju malo ukrupnimo, pa je ove godine riječ o plastenicima od 200 metara kvadratnih. Novo u ovoj godini je da subvencionišemo osposobljavanje  i uređenje poljoprivrednog zemljišta, popravku plodnosti zemljišta i vraćamo se subvencioniranju navodnjavanja –  dodaje Marićeva.

O uslovima Javnog poziva i ostalim detaljima, poljoprivredni proizvođači mogu se informisati putem sajta Grada Prijedora, kao i u kancelariji Odsjeka za poljoprivredu.  Za pomenute podsticaje iz gradskog budžeta izdvojeno je oko 850.000 KM.

B.D.

PrethodniMonografija protojereja stavrofora Ranka Maletića
SlijedećiOdržana obuka za elektronsko podnošenje poreskih prijava