24.8 C
Prijedor

(VIDEO) KAZNE ZA BORAVIŠNE TAKSE OD 100 DO 800 KM

Ovdašnja turistička ponuda iz godine u godinu privlači sve više stranaca. Njihov boravak u Republici Srpskoj, bilo da je riječ o privatnoj posjeti ili iznajmljenom smještaju, podliježe nizu zakonskih propisa. Iz Policijske uprave Prijedor navode da je obaveza domaćina da prijave boravak stranih državljana koji dolaze u privatnu posjetu dužu od tri dana. Takođe, vlasnici nekretnina koji vrše usluge iznajmljivanja smještaja, dužni su da strance prijave u roku od 12 časova. Za boravak duži od mjesec dana, taksa za prijavu boravka stranog državljanina iznosi 10 KM.
“Kretanje i boravak stranaca u Bosni i Hercegovini regulisan je Zakonom o strancima. Strani državljani koji dolaze na teritoriju BiH, a koji će boraviti duže od tri dana, imaju obavezu prijavljivanja svog boravka nadležnoj policijskoj stanici prema mjestu boravka. Ukoliko borave duže od trideset dana, tada su obavezni prijaviti svoj boravak Terenskom centru za strance u Banjaluci”, rekla je Ljiljana Rajlić, načelnik Odjeljenja za pravne i kadrovske poslove u PU Prijedor.
Za nepoštovanje zakonskih odredbi za prijavu boravka i boravak stranaca propisane su kazne od 100 do 800 KM.
“Strani državljanin koji ne prijavi svoj boravak, može platiti kaznu u iznosu od 100 do 500 KM, takođe fizičkom licu koje ne prijavi boravak stranog državljanina kao gosta, propisana je kazna od 100 do 500 KM. Dok za fizičko lice koje pruža usluge smještaja ta kazna iznosi od 200 do 800 KM”, dodala je Rajlićeva.

Renata Š. Novaković

NAJČITANIJE