Poreska uprava Republike Srpske će, u narednom periodu, započeti pojačane kontrole sa cilјem otkrivanja poreskih obveznika koji isplaćuju dio plate u gotovom novcu, odnosno u koverti, navodi se u saopštenju Poreske uprave RS. Kao razlog za ovu aktivnost navodi se da je primjetno da se, i pored činjenice da je Vlada RS Zakonom o podsticajima u privredi RS omogućila povrat dijela doprinosa, određeni broj poreskih obveznika ne pridržava zakonskih propisa, te da isplaćuje dio plate u koverti, a radnika prijavlјuje na minimalni iznos plate, čime čini utaju poreza i doprinosa. S tim u vezi, poseban akcent u ovim kontrolama biće stavlјen na poreske obveznike koji prijavlјuju radnike na minimalan iznos plate, te će se vršiti analiza odnosa dobiti određenog poreskog obveznika i broja prijavlјenih radnika na minimalnu platu. Iz Poreske uprave pozvali su radnike koji su prijavljeni na minimalac, a dio plate primaju u koverti, da to prijave Poreskoj upravi telefonskim pozivom ili elektronskom poštom.

KV

PrethodniUSPJEŠNA SARADNJA MEDIJA I POLICIJE (video)
SlijedećiPORESKA UPRAVA RS: REKORDNA NAPLATA DOPRINOSA