Krenuli su radovi na izgradnji preostalog dijela nasipa na rijeci Sani, uzvodno od ušća rijeke Gomjenice. Podsjetimo da su radovi na ovom nasipu počeli još krajem 2014. godine, ali su već naredne godine obustavljeni zbog neriješenih imovinsko-pravnih odnosa, tako da je neizgrađeno ostalo oko 200 metara nasipa. Nakon ovogodišnjih poplava, pokrenuti su svi procesi pred nadležnim organima da se ovo pitanje riješi, rekao je gradonačelnik Milenko Đaković, tako da su uklonjene prepreke za završetak nasipa.

– Ovim se završava i velika priča oko nezavršenog nasipa u Gomjenici. I još jednom naglašavam, nije bio završen zbog neriješenih pravnih pitanja u domenu Geodetske uprave i sudova, iako je grad obavio svoj dio posla – rekao je Đaković.  „Vode Srpske“ su, kao investitor, u koordinaciji sa Ministarstvom polјoprivrde, šumarstva i vodoprivrede RS, Fondom solidarnosti RS i Gradom Prijedorom, pokrenule aktivnosti oko nastavka radova na navedenom nasipu. Nakon ovoga uslijediće sastanak sa predstavnicima „Voda Srpske“, kako bi se sagledala problematika dijelova Prijedora koji su još uvijek nebranjeni od poplava, rekao je gradonačelnik. On je dodao da bi, preme raspoloživim podacima, za potpunu zaštitu Prijedora od poplava bilo potrebno između 80 i 90 miliona KM.

Z.J.

PrethodniNASTAVLJA SE MIHOLJSKO LJETO
SlijedećiOBILJEŽENO 77 GODINA OD POKOLJA SRBA U PALANČIŠTU (video)