12.8 C
Prijedor
Četvrtak, 28 Septembra, 2023

NA POMOLU RJEŠENJE ZA NASELJE BENKOVAC NA KOZARI

Najnovije vijesti

Skupština grada Prijedora donijela je odluku o pristupanju izradi regulacionog plana naselja Benkovac na Kozari radi unapređenja turističke, sportske i ugostiteljske i drugih vrsta ponuda za specifične ciljne grupe učenika, mladih istraživača i izviđača.
Dokument će odgovarati novonastalim potrebama izgradnje poslovnih objekata, objekata javne namjene, saobraćajne i druge infrastrukture, što bi, zajedno sa poboljšanjem saobraćajne infrastrukture u Nacionalnom parku “Kozara”, trebalo da unaprijedi privredu i uslove privređivanja u Prijedoru.

Prijeratno omladinsko i izviđačko naselje i sportsko-rekreativni centar Benkovac pripadalo je preduzeću “Kozaraturist”, koje je upravljalo većinom turističko-ugostiteljskih kapaciteta na teritoriji Prijedora, a u kojem je, nakon neuspjele privatizacije, otvoren stečaj 2012. godine.

benkovac

Odlukom o pristupanju izradi regulacionog plana, Benkovac je utvrđen kao urbano područje u sklopu Nacionalnog parka “Kozara”, sa manjim dijelovima izgrađenih vikend-kuća i planiranim izletištem, a sa režimom trećeg stepena zaštite.

Regulacioni plan Benkovac obuhvatiće oko 30 hektara površine i biće usklađen sa Prostornim planom područja posebne namjene Nacionalnog parka “Kozara”, a njegovo donošenje predviđeno je Integralnom strategijom lokalnog razvoja grada Prijedora 2014-2024. i Programom rada Skupštine grada Prijedora za ovu godinu.

izvor: srna