Udruženje roditelja djece s posebnim potrebama „Neven“, u okviru programa “Stvaranje povoljnijeg okruženja za civilno društvo – Embrace”,  provodi projekat „Podrška osobama sa intelektualnim teškoćama“. Projekat finansira Vlada Kraljevine Norveške, a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP). Po riječima Vesne Berić, predsjednice Udruženja „Neven“, Projekat je namijenjen jačanju kapaciteta osoba sa intelektualnim teškoćama, sa naglaskom na prevenciju i zaštitu od zloupotreba, te razvoj formi prihvatljivog ponašanja.

– Činjenica je da se djeca sa smetnjama u razvoju pretjerano štite. Zanemaruje se da je njihovo odrastanje i promjene koje nastaju tokom odrastanja isto kao odrastanje opšte populacije, te da problemi njihovog ponašanja mogu biti direktno povezani sa nezadovoljavanjem potreba takve djece – kaže Milena Šljokavica, defektolog i edukator u Projektu.

Na taj način, kako dodaje, produbljuje se nesrazmjer između njihovog psiho-socijalnog i tjelesnog razvoja, što negativno utiče na kvalitet života, ostvarivanje željenih partnerskih odnosa i veza i izjednačavanje mogućnosti prava.

Nenad Dobrijević, socijalni radnik i edukator u Projektu, navodi da je cilj unapređenje položaja i kvaliteta života osoba sa smetnjama u intelektualnom razvoju, kroz edukacije mladih i njihovih roditelja.

– Očekivani rezultati su povećan nivo znanja o spolnosti mladih sa intelektualnim teškoćama, te znanja roditelja o seksualnosti njihove djece i rizicima koje nosi negiranje seksualnosti, kao i o uticajima sredstava komunikacije na njihovo ponašanje – kaže Dobrijević.

Projektne aktivnosti počele su prvog juna i traju do kraja novembra. U Projektu je 31 direktni učesnik, 19 mladih sa intelektualnim teškoćama i 12 roditelja.

M. Z.