Da se grad širi na sve strane govori i podatak da Prijedor danas ima ukupno 527 ulica. Neke od njih, još uvijek nemaju svoj naziv, ali trebalo bi da budu imenovane u dogledno vrijeme.

Kako je Grad Prijedor jedan od potpisnika Sporazuma o uspostavi Adresnog registra, pristupilo se terenskom obilasku i vršenju identifikacije svih objekata koji se numerišu. Završen je terenski obilazak naseljenih mjesta Prijedor-Centar, Tukovi, Raškovac, Rakovac 2, Pećani, Donja Puharska, Urije, Svale, Aerodromsko naselje, Glavice, te Čirkin Polje. Kada je riječ o ostalim naseljenim mjestima, za prikupljanje podataka zaduženi su stručni timovi Zavoda za izgradnju Grada, nakon čega će svi građani moći dobiti svoj kućni broj.

Na osnovu Zakona o lokalnoj samoupravi i Statuta Grada Prijedora, dva naseljena mjesta ne mogu imati isti naziv ulica. S tim u vezi, odbornici Skupštine grada Prijedora imenovali su Komisiju za određivanje i promjenu imena ulica i trgova na području Grada, koja ima zadatak da odredi nazive za 100 ulica – 60 novih i 40 duplih. Građani su istakli svoje prijedloge, a konačnu riječ daće prijedorski odbornici.

M.Stegić

PrethodniDobar rod šljive u voćnjaku Nove Kuzmana (video)
Slijedeći„Rudar Prijedor“: start sa domaćeg terena (video)