Grad Prijedor donio je novi Pravilnik o uslovima, načinu i postupku dodjele novčane pomoći socijalno ugroženim licima iz budžeta grada Prijedora, prema kojem podnosilac zahtjeva mora imati prebivalište na području grada najmanje godinu dana neprekidno prije podnošenja zahtjeva, a do sada je to bilo šest mjeseci.

Pojedinac ili porodica po istom osnovu mogu ostvariti pomoć u najvišem iznosu od 1.500 KM, a najviše dva puta godišnje po različitim osnovima. Pomoć se dodjeljuje u slučaju stanja trenutne socijalne ugroženosti i kada su iscrpljene mogućnosti u drugim nadležnim institucijama.

Prioritet imaju korisnici iz člana 22 Zakona o socijalnoj zaštiti odnosno lica nesposobna za rad, bez vlastitih prihoda ili sa prihodima ispod nivoa novčane pomoći predviđene Zakonom, koja nemaju višak stambenog prostora, drugu imovinu iz čije se vrijednosti mogu obezbijediti sredstva za izdržavanje, kao ni srodnike koji imaju obavezu da ih izdržavaju ili su u tome objektivno spriječeni.

Uslovi za ostvarivanje novčane pomoći su izuzetno teške trenutne životne okolnosti, a koje podrazumijevaju stanje socijalne nužde nemogućnost zadovoljavanja osnovnih životnih potreba, nesrećan slučaj u porodici, velika šteta u porodičnom domaćinstvu nastala zbog nesreće ili elementarne nepogode, te teške bolesti i druge nepredvidive okolnosti.

Novčana pomoć ostvaruje se na osnovu zahtjeva korisnika i pripadajuće dokumentacije koji se podnose na šalter za prijem podnesaka Gradske uprave, a za šta nisu predviđeni ni javni pozivi ni rokovi. Zahtjeve razmatra tročlana komisija koju imenuje gradonačelnik, koji na prijedlog komisije donosi zaključak kojim se odobrava dodjela novčane pomoći.

Prema do sada važećem pravilniku, donesenom početkom 2015. godine, administrativno-tehničke poslove u vezi sa zahtjevima za dodjelu ove vrste pomoći obavljao je kabinet gradonačelnika, a od sada će ovaj dio posla raditi Odjeljenje za društvene djelatnosti.

U budžetu grada za 2020. godinu ova stavka iznosila je 50.000 KM. Budžet za ovu godinu je u pripremi.

SRNA