Na internet stranici grada Prijedora od danas su javnosti dostupna i odbornička pitanja i odgovori, u skladu sa najavama nove lokalne vlasti da će u radu biti daleko transparentnija od prethodne.
Predsjednik Skupštine grada Prijedora Mirsad Duratović najavio je danas novu praksu u radu gradskog parlamenta koja podrazumijeva veće otvaranje prema građanima.

On ističe da su u prošloj godini na 36 pitanja odbornici dobili samo četiri odgovora.

Na linku “Odbornička pitanja i odgovori” u padajućem meniju na stranici Skupštine grada nalaze se pitanja 15 odbornika iz sedam različitih političkih subjekata koja su postavljena na sjednici održanoj prije dva dana na koja sada nadležna tijela pripremaju odgovore koji će tu biti objavljeni.

“Mora se imati u vidu da se odbornička pitanja postavljaju samo u aktuelnom času, odnosno samo na redovnim sjednicama, a da smo lani imali dvije redovne i pet posebnih sjednica”, podsjetio je Duratović.

On je kao još jednu novinu u funkcionisanju gradske Skupštine najavio i kraći rok za pripremu i dostavljanje materijala, odnosno najkasnije deset dana prije održavanja sjednice.

“U pripremi materijala učestvuju i odgovarajuća radna tijela. NJihove odluke, takođe, moraju biti pripremljene na vrijeme i dostavljene uz materijale, kako bi se odbornici upoznali i sa njihovim mišljenjem u isto vrijeme kad i sa materijalima, a ne tek na dan sjednice”, istakao je Duratović.

Skupština grada u ovoj godini razmatraće 108 tačaka iz programa kojem su odbornici dali jednoglasnu podršku, kao i sve druge tačke za čije se uvrštavanje ukaže potreba, uključujući i kadrovska rješenja usljed promjene vlasti nakon lokalnih izbora.

“Pojedinim upravnim i nadzornim odborima ističe mandat u javnim ustanovama i preduzećima čiji je osnivač grad, te će se morati raspisivati konkursi i vršiti nova imenovanja. Te tačke nisu navedene u programu, ali će biti na dnevnom redu u momentu kada se za to ukaže potreba”, najavio je Duratović.

On je rekao da su u pripremi programa rada gradskog parlamenta za ovu godinu konsultovani gradonačelnik, političke partije koje imaju odbornike u novom sazivu, javne ustanove i organizacije, te da je i jedna tačka uvrštena na prijedlog Centra civilnih inicijativa.

“Skupština će razmatrati i druga pitanja koja nisu predviđena ovim programom, za koja tokom godine inicijativu pokrenu građani, političke partije i drugi legitimni subjekti, te po potrebi sazivati tematske sjednice. Obećavam da ću sa gradonačelnikom razmotriti održavanje tematske sjednice o privredi”, poručio je Duratović.

SRNA