Grad Prijedor raspisao je danas tender za izbor izvođača radova hitne sanacije puteva na tri lokacije za šta će iz budžeta grada biti izdvojeno 450.000 KM sa PDV-om.

Riječ je o putevima na lokalitetima Kerića brdo, gdje je procijenjena vrijednost ugovora 132.036 KM bez PDV-a, Janjića pumpa 123.829 KM bez PDV-a i Grabovac-Kozarac-Kamičani gdje je procijenjena vrijednost ugovora 128.987 KM bez PDV-a.

U pitanju je otvoreni postupak javne nabavke, kriterijum za dodjelu ugovora je najniža cijena, rok za prijem ponuda je 10. januar 2020. godine, a rok za izvođenje radova je 30 kalendarskih dana od dana uvođenja u posao.

SRNA

PrethodniSANKCIONISANA 192 UČESNIKA U SAOBRAĆAJU
SlijedećiDO KRAJA SEDMICE PREDSTAVA “DJEDA MRAZOVA ČAROLIJA”