Centar za socijalni rad Prijedor je u ovoj godini evidentirao četvoro djece žrtava vršnjačkog nasilja i osam počinilaca nasilja, izjavila je Branka Jandrić Vuković iz ovog centra. Vukovićeva je navela da su žrtve dva dječaka i dvije djevojčice, a počinioci četiri dječaka i četiri djevojčice, te da su ovi slučajevi vršnjačkog nasilja evidentirani prilikom postupanja prema prijavama policije i škola.

“Posebno je zabrinjavajuće da se radi o uzrastu od osam do 14 godina. Zabrinjavajući su i posebno okrutni i svirepi načini i oblici vršnjačkog nasilja kod djece tog uzrasta”, rekla je Vukovićeva na sjednici Foruma za bezbjednost zajednice grada Prijedora.

Ona je dodala da je slučajeva koji se ne prijavljuju policiji i Centru znatno više i da se oni rješavaju unutar škole intervencijama psihološko-pedagoških službi.

Centar za socijalni rad Prijedor je u prvoj sedmici novembra realizovao niz aktivnosti usmjerenih na prevenciju i borbu protiv vršnjačkog nasilja i internet nasilja među djecom.

Stručni radnici Centra posjetili su četiri osnovne škole i podijelili promotivne materijale učenicima starijih razreda s ciljem bolje informisanosti djece o problemu i posljedicama vršnjačkog nasilja, vidovima prevencije i mjerama, odnosno intervencijama subjekata zaštite, kao i rizicima i izazovima društvenih mreža.

SRNA

PrethodniPOZITIVNO 20 OSOBA, ŠESTORO PREMINULO
SlijedećiPRESUDE U KORIST NEZAKONITO SMIJENJENIH NAČELNIKA ODJELJENJA