Gradonačelnik Prijedora Dalibor Pavlović danas se na konferenciji za novinare obratio javnosti, nakon što je završena revizija budžeta iz prethodne četiri godine. Dodaje da se osjećao obaveznim, zbog građana, da iznese ove informacije u javnost, jer, kako kaže, tvrdnja bivšeg gradonačelnika Milenka Đakovića da je u budžetu ostavio više od četiri miliona KM, nije tačna.

– Dužan sam da obavijestim građane Prijedora, šta je to DNS ostavio svima nama zajedno! Revizorski izvještaj nezavisnog revizora, profesorke sa Ekonomskog  fakulteta u Banja Luci, pokazao je sljedeće:
Iako je prethodna vlast, tokom svih proteklih godina, iskazivala suficit, moram da vas obavijestim da je suficit bio „prividan“, a da je  stvarno stanje budžeta bio „skriveni“ deficit. Ukupan deficit za prošlu godinu iznosi 4.225.521KM.

Ovdje je posebno bitno istaknuti ugovore sa dobavljačima LED rasvjete u vrijednosti 4.987.709 maraka bez PDV-a, odnosno 5.835.619 maraka sa PDV-om.

Faktura za PDV, za navedenog dobavljača od oko 900.000 maraka, nije bila predviđena budžetom za 2020. godinu. Mene je ta faktura dočekala u prvim danima mog mandata, koja je morala biti plaćena, što sam i učinio, kako bih izbjegao kršenje zakona o PDV-u. To nije sve, sa istim dobavljačem, bivši gradonačelnik Milenko Đaković potpisao je još jedan ugovor 2.12.2020. godine, znači nakon završenih izbora. Ugovor vrijednosti blizu milion maraka, sve odrađeno bez provedene procedure javne nabavke, što takođe nije planirano budžetom i suprotno je zakonu.

Dalje, u budžetu je konstatovano da bivši DNS-ov gradonačelnik, iako je bila iskazana potreba da Skupštini grada predloži rebalans budžeta za prethodnu godinu, nije to uradio, već je, kršeći zakon, restruktuirao postojeći budžet, učinio  preraspodjelu sredstava realokacijama.

Ni manje, ni više na taj način realocirano je 7.074.000 maraka.

Osim toga u budžetu je otvorio nove potrošačke jedinice, među njima jedinicu – Sredstva za preventivnu zdravstvenu zaštitu u borbi, kako je navedeno, protiv virusa Korona u iznosu od 381.000 KM, a u okviru toga otvorena je pozicija – Grantovi neprofitnim organizacijama u borbi protiv virusa Korona u iznosu od 234.000 KM.

Iako sam naziv budžetske stavke kaže da su sredstva namijenjena neprofitnim organizacijama, udruženjima građana, humanitarnim organizacijama i slično, ova sredstva su svima isplaćena, ali ne onima kojima su i namijenjena. Između ostalih isplate su bile fizičkim licima i zanatskim radnjama. Posebno je interesantno da su fizička lica inkasirala 35.000 maraka.

Pa ja sada pitam bivšeg gradonačelnika, kako su se to protiv Kovida 19 borila fizička lica, četiri dana prije izbora, kada su i uplaćena ta sredstva na privatne račune.

Dodatno je interesantno to što su među njima visoki funkcioneri gradskih organizacija DNS-a i SDA, a neka od tih lica su tokom izbora bili imenovani za članove biračkih odbora ispred navedenih stranaka.

Možda je najbolje da se već danas između sebe preispitaju i vide ko je šta stranački inkasirao iz gradskog budžeta.

Dalje, svi smo tokom prošle godine slušali priču o poznatim prijedorskim volonterima u borbi protiv Kovida, koje je angažovala tada aktuelna gradska vlast.

Sada želim da kažem da su svi ti volonteri dobro plaćeni, što pokazuju isplate iz budžeta na račune fizičkih lica. Među njima, možete sigurno da pretpostavite – sve sami funkcioneri i aktivisti DNS-a.

Zanimljiv detalj je da su sa iste budžetske stavke isplaćivani i sljedeći:

Samo jedan proizvođač mlijeka u Prijedoru.

Samo jedan proizvođač malina.

Samo jedno udruženje poljoprivrednih proizvođača.

Sad ja pitam javnost Prijedora –  da li su samo pojedinici suočeni sa pandemijom bili, po čemu su bili više pogođeni od ostalih iz svoje branše!?

Sramno i žalosno je šta su radili.

Još nešto treba da čuju građani Prijedora: u cilju političkog promovisanja DNS-a, na teret grada, a u periodu od 1.1.2019. godine do 23.12.2020. godine, rađeno je i ovo!

U posmatranom periodu u gradskim preduzećima, koja se većinom finansiraju iz budžeta Grada, i Gradskoj upravi, zaposlena su 242 radnika.

Po ugovorima o djelu, istovremeno su angažovana 82 lica.

To ne bi bio problem i nikada nisam niti ću biti protiv zapošljavanja ljudi, evo ja gotovo svakodnevno pregovaram i kontaktiram potencijalne investitore, gledamo šta i kako možemo da učinimo, kako bismo što brže bukvalno stvorili u našem gradu nova radna mjesta.

 Ali ovo što je urađeno na ovakav način od strane DNS-a, uništeni budžet Prijedora teško može da podnese.

Možemo da zaključimo samo jedno, budžetska sredstva trošena su bez plana i programa, bitnije je bilo predizborno asfaltiranje i plaćanje takozvanih volontera, nego stvarna borba protiv Kovida.

Najbitnije je bilo izvući sredstva od građana Prijedora iz budžeta, za kampanju DNS-a. Ne znam samo šta bi bilo da Korone nije bilo, kakve bi onda budžetske gravure izvodili?!

Toliko o njihovoj brizi za svoje sugrađane, mi ih ovim putem molimo da više brigu ne iskazuju na ovaj način!

Hvala vam!!!!