Prijedorski “Vodovod” saopštio je danas da je u toku noći i jutros utvrđeno da je došlo do primjetnog izbistravanja vode, te da je uzimanjem uzoraka i fizičko-hemijskim analizama nesporno utvrđeno da je mutnoća vode iz dva bunara uzrokovana jučerašnjim zemljotresom.
“Nivo mutnoće u normalnim okolnostima ne smije prelaziti jedan stepen nefelometrijske jedinice, a trenutni nivo mutnoće vode je oko šest, zavisno od lokacije, što je dozvoljeni nivo u vanrednim okolnostima”, navodi se u saopštenju.
Tokom noći je vršeno ispumpavanje vode preko muljnih ispusta na dva mjesta, što i dalje traje i biće obavljano u kontinuitetu do konačnog izbistravanja, o čemu će javnost biti obavještavana.
“Mole se potrošači na ovim područjima da periodično otvaraju svoja točeća mjesta u kraćem trajanju, što bi znatno ubrzalo stabilizaciju stanja”, dodaje se u saopštenju.
I dalje je na snazi preporuka za sve potrošače koji se snabdijevaju vodom sa dva pogođena bunara, da i dalje prokuvavaju vodu za piće, i to iz preventivnih razloga. Riječ je o naseljima Hambarine, Rizvanovići, Bišćani, Jugovci, dio Volara, Cikote, Lјeskare, Gornja i Donja Lјubija, Dubočaj, Raškovac, Puharska, Čejreci, Gašića naselje, Čirkin Polje, gornji dio Ulice 25. maja, Aerodromsko naselje, Lјubičići i krak vodosnabdijevanja prema Kozarcu odnosno Gornji Orlovci, Janjića Pumpa, Kozaruša, Kozarac, Trnopolje, Petrov Gaj, Kamičani i Donja Dragotinja. Potrošači u gradu i svim ostalim naseljima imaju ispravnu vodu za piće.
“`Vodovod` će danas uzeti uzorke vode sa svih relevantnih tačaka i poslati u Zavod za javno zdravlje u Banjaluci radi utvrđivanja detaljnih analiza odnosno radi potvrde o ispravnosti vode”, piše u saopštenju.
S obzirom na okolnosti, zaključak Gradskog štaba za vanredne situacije je da nema potrebe za organizovanjem snabdijevanja vodom cisternama.

SRNA