– Privredni subjekti koji zbog mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju mogu podnijeti Poreskoj upravi Republike Srpske pisanu izjavu za odgađanje plaćanja poreskih obaveza, u skladu sa odlukom Vlade Srpske.
Iz Poreske uprave je saopšteno da je Vlada Republike Srpske juče donijela odluku o privremenom odgađanju plaćanja poreskih obaveza po osnovu poreza na dobit, poreza na dohodak, te naknade za unapređenje opštekorisnih funkcija šuma i protivpožarne naknade po godišnjoj poreskoj prijavi za prošlu godinu sa 31. marta na 30. jun ove godine.

“Prema ovoj odluci, odgoda plaćanja se odnosi na privredne subjekte-pravna lica i preduzetnike, koji usljed mjera na sprečavanju širenja virusa korona imaju poteškoće u poslovanju, o čemu podnose pisanu izjavu Poreskoj upravi Republike Srpske. Obaveze koje će na osnovu ove odluke biti odgođene, poreski obveznici će izmiriti u ratama do kraja 2020. godine”, navodi se u saopštenju.

Iz Poreske uprave obavještavaju poreske obveznike da od danas pravna lica i preduzetnici mogu preuzeti formu pisane izjave na linku /poreskaupravars.org/Documents/Obrasci/Izjava_za_odgodjeno_placanje_poreskih_obaveza.pdf.

Imajući u vidu da je u toku pandemija virusa korona, te da se preduzimaju sve potrebne mjere na sprečavanju daljeg širenja, Poreska uprava je omogućila poreskim obveznicima da ovu izjavu podnesu u elektronskom obliku na elektronsku adresu odgodaplacanja@poreskaupravars.org.

Poreski obveznici izjavu mogu da podnesu i faksom na sljedeće brojeve – Područni centar Banjaluka 051/332-384, Područni centar Prijedor 052/234-691 ili 052/240-850, Područni centar Doboj 053/241-950, Područni centar Bijeljina 055/210-868, Područni centar Zvornik 056/210-780, Područni centar Istočno Sarajevo 057/321-057, te Područni centar Trebinje 059/271-831.

Srna

PrethodniOBAVJEŠTENJE ZA DONATORE
SlijedećiNEZAKONITA SMJENA DIREKTORICE VRTIĆA