Marin Tatarević (54) na besplatnu obuku osposoblјavanja za operatera na CNC mašinama prijavio se nakon što je dugo godina bez posla. Kaže, za školovanje nikada nije kasno.- Radio sam u rudniku i nakon toga ostao sam bez posla. Smatram da je ovo šansa da nešto naučim, ali i da nađem posao – kaže Tatarević.

Kako kaže projekt menadžer Agencije „PREDA-PD“, Branislav Vujasin projekat „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“ može se nazvati kao druga šansa. – Besplatna obuka idealan je način da se mladi, ali i oni stariji okušaju u novim tehnikama rada. Kada prođu obuku, moći će lakše do zaposlenja – kaže Vujasin.

Osamnaest kandidata u narednom periodu imaće 57 časova teoretske nastave i 83 časa praktične nastave. Teoretski dio biće realizovan u Mašinskoj školi, a praktični u lokalnim preduzećima koji su uklјučeni u realizaciju projekta, kaže direktor Mašinske škole, Dijana Šobot.- Dio praktične nastave će se odvijati u školi na CNC mašini, dok će drugi dio nastave biti realizovan u preduzećima – dodaje Šobotova.

Obuka se organizuje u okviru projekta „Konkurentna znanja i vještine za održiva radna mjesta“, koji se realizuje u sklopu krovnog projekta Podrška lokalnim partnerstvima za zapošlјavanje u BiH, kojeg finansira Evropska unija, a provodi Međunarodna organizacija rada.

Projekat realizuje Agencije za ekonomski razvoj grada Prijedora „PREDA-PD“ u partnerstvu sa Gradskom Upravom, Zavodom za zapošlјavanje Republike Srpske, Mašinskom školom, Polјoprivredno-prehrambenom školom, Klasterom „Drvo-PD“ i „Edna metalvorking“ d.o.o. Sa cilјem podrške zapošlјavanju, planirano je osposoblјavanje nezaposlenih lica za deficitarna zanimanja u struci drvoprerade.

I.P.