Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske saopštilo je danas da potvrde o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada u vrijeme propisanog ograničenja od 20.00 do 5.00 časova koje izdaju poslodavci važe do 30. marta. “U potvrdi poslodavca moraju biti navedeni lični podaci/ime i prezime i jedinstveni matični broj/ radnika za kojeg poslodavac kaže da mu je neophodno njegovo kretanje zbog nesmetanog obavljanja procesa rada.

Poslodavac mora potpisati i ovjeriti potvrdu. Lice na čije ime je izdata potvrda mora imati i važeći identifikacioni dokument”, navedeno je u saopštenju. Iz MUP-a podsjećaju da su od zabrane kretanja u vrijeme policijskog časa izuzeta i lica kojima MUP izda dozvolu za kretanje. MUP izdaje potvrdu o potrebi kretanja licima koja nemaju poslodavca, a koja se obrate nadležnoj policijskoj stanici, iskazajući potrebu za nesmetanim kretanjem kao što su lica starija od 65 godina koja se brinu o starim licima, licima sa posebnim potrebama i slično.

“Zloupotreba ovih potvrda biće najstrože sankcionisana”, upozorili su iz MUP-a. Zabrana kretanja, podsjetili su iz MUP-a, ne odnosi se na zdravstvene radnike koji su na zadatku, lica kojima je neodložno potrebna zdravstvena pomoć, pripadnike MUP-a koji su na zadatku, te druge pripadnike agencija za provođenje zakona i organizacija koji vrše javna ovlašćenja, koji su na zadatku.

Republički štab za vanredne situacije donio je odluku kojom je zabranjeno kretanje licima sa navršenih 65 godina života i starijim, te svim licima na javnim površinama od 20.00 do 5.00 časova.

SRNA

PrethodniUVESTI DA GRANIČNI PRELAZI I TERMINALI RADE 24 ČASA
SlijedećiRANO GOVORITI O KONKRETNIM MJERAMA ZA POMOĆ PRIVREDNICIMA