U prostorijama Udruženja roditelja djece sa posebnim potrebama „Neven“, gdje su se okupili predstavnici škola, ustanova i institucija koje se bave problematikom djece, predstavnici Udruženja građana „Don“ predstavili su danas „Monitoring stanja zaštite djece od nasilja na području grada Prijedora“.

Gledano u cjelini, opšte stanje u toj oblasti se može ocijeniti zadovoljavajućim, ali prostora za iskorak, prema ocjenama sa tog skupa, ipak ima, posebno kad je riječ o dosljednoj konkretizaciji konvencija o pravima djeteta i zaštiti osoba sa invaliditetom i posebnim potrebama.

S tim u vezi posebno je akcentovana potreba da se u rad institucija i ustanova koje se bave zaštitom djece od nasilja, potunije uključi i nevladin sektor, a čula se i ocjena da će inkluzivna nastava u osnovnim is rednjim školama biti skroman dobitak ako djeca sa posebnim potrebama, u okolnostima kada zaslužuju cjelodnevnu pažnju, ne dobiju personalne asistente.

R. R.

foto: Giga

PrethodniKARATE: ZLATO VUKIĆU, BRONZA TOPIĆU I GRUJIČIĆU
SlijedećiPAVIĆ: JOŠ JEDNA BRUKA DIPLOMATIJE BiH