Na redovnoj godišnjoj press konferenciji u Policijskoj upravi Prijedor ocijenjeno je da na području koje pokriva ova uprava u prošloj godini  zadržan povoljan bezbjednosni  ambijent . U ovom periodu uočeno je i kontrolisano 827 migranata od kojih njih više od trećine nije imalo nikakva dokumenta. U istom periodu evidentirana su i 1052 krivična djela. Ukupna rasvijtljenost krivičnih djela veća je od 85 odsto. U prošloj godini u oblasti bezbjednosti saobraćaja počinjeno je 29 619 prekrašaja. Bilo je 950 saobraćajnih nezgoda od čega 17 sa smrtno stradalim licima. Uzroci saobraćajnih nezgoda i dalje su na prvom mjestu alkohol, na drugom strana kretanja i na trećem neprilagođena brzina.

Sretoja   Vujanović, načelnik PU Prijedor,  na današnjoj press konferenciji zahvalio se predstavnicima republičkih institucija, lokalnih zajednica, organizacija i udruženja, medijima, a posebno građanima koji su svako na svoj način doprinijeli da se u 2019 godini  zadrži povoljno bezbjednosno stanje.  Očekuje da će tako biti nastavljeno i u ovoj godini.

M.Z. 

PrethodniFESTIVAL POZORIŠTA “ZLATNA VILA” OD 20. D0 26. APRILA (video)
Slijedeći“PRIJEDORPUTEVI” IZVOĐAČ RADOVA NA DOVRŠETKU VATROGASNOG DOMA